lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NÔNG LÂM

Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc được thành lập ngày 09/01/2006. Tổng số giảng viên: 42 người. Trong đó: 10 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 01 kỹ sư; 01 giảng viên cao cấp, 13 giảng viên chính, 28 giảng viên.

Chi bộ Khoa Nông Lâm

- Tổng số đảng viên của Chi bộ: 26 đảng viên

- Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kì 2020-2023 gồm các đồng chí:

                    1. Đ/c Vũ Quang Giảng  -  Bí thư;

                    2. Đ/c Nguyễn Văn Khoa -  Phó bí thư;

                    3. Đ/c Đào Nhân Lợi - Chi ủy viên.

Ban chủ nhiệm Khoa Nông Lâm

1. TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa;

2. ThS. Hoàng Văn Thảnh – Phó trưởng Khoa;

3. TS. Nguyễn Văn Khoa - Phó trưởng Khoa.

Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm.

Tổng số công đoàn viên công đoàn: 39 người (trong đó 18 đoàn viên nữ, 21 đoàn viên nam).

Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022:

                    1. Đ/c Đoàn Thùy Linh - Chủ tịch;

                    2. Đ/c Đinh Văn Thái - Phó Chủ tịch;

                    3. Đ/c Nguyễn Thị Quyên - Ủy viên;

                    4. Đ/c Hồ Văn Trọng - Ủy viên;

                    5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu - Ủy viên.

Liên Chi đoàn TNCS HCM Khoa Nông Lâm

Số chi đoàn thuộc Liên chi: 20 chi đoàn; Tổng số đoàn viên thanh niên: 150 đoàn viên. Trong đó: có 1 Chi đoàn giảng viên cán bộ với 23 đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn Giảng viên cán bộ nhiệm kỳ 2019-2020:

                    1. Đ/c Nguyễn Thành Sơn - Bí thư;

                    2. Đ/c Phạm Đức Thịnh - Phó Bí thư;

                    3. Đ/c Đoàn Thanh Hải - Ủy viên.

Bộ môn Nông học

Số giảng viên: 16 giảng viên. Trong đó: 04 tiến sĩ, 12 thạc sĩ; 01 giảng viên cao cấp, 05 giảng viên chính, 10 giảng viên.

                    1. ThS. Bùi Thị Sửu - Trưởng Bộ môn ;

                    2. ThS. Đặng Văn Công - Phó trưởng Bộ môn.

Bộ môn Lâm nghiệp

Số giảng viên: 12 giảng viên. Trong đó: 04 tiến sĩ, 08 thạc sĩ; 05 giảng viên chính, 07 giảng viên.

                   1. TS. Đào Nhân Lợi - Trưởng Bộ môn ;

                   2. ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng Bộ môn.

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Số giảng viên: 08 giảng viên. Trong đó: 02 tiến sĩ, 06 thạc sĩ;  03 giảng viên chính, 05 giảng viên.

                   1. TS. Trần Thị Hằng - Trưởng Bộ môn;

                   2. ThS. Trần Quang Khải - Phó trưởng Bộ môn.

Bộ môn Chăn nuôi

Số giảng viên: 06 giảng viên; Trong đó: 05 thạc sĩ (có 01 nghiên cứu sinh), 01 kỹ sư.

                   1. ThS. Đặng Thị Thúy Yên - Trưởng Bộ môn;

                   2. ThS. Hồ Văn Trọng - Phó trưởng Bộ môn.

Trợ lý Khoa: ThS. Hoàng Thành Bắc.

TIN TỨC & SỰ KIỆN