Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NÔNG LÂM

Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc được thành lập ngày 09/01/2006. Tổng số giảng viên: 42 người. Trong đó: 10 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 01 kỹ sư; 01 giảng viên cao cấp, 13 giảng viên chính, 28 giảng viên.

Chi bộ Khoa Nông Lâm

- Tổng số đảng viên của Chi bộ: 26 đảng viên

- Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kì 2020-2023 gồm các đồng chí:

                    1. Đ/c Vũ Quang Giảng  -  Bí thư;

                    2. Đ/c Nguyễn Văn Khoa -  Phó bí thư;

                    3. Đ/c Đào Nhân Lợi - Chi ủy viên.

Ban chủ nhiệm Khoa Nông Lâm

1. TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa;

2. ThS. Hoàng Văn Thảnh – Phó trưởng Khoa;

3. TS. Nguyễn Văn Khoa - Phó trưởng Khoa.

Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm.

Tổng số công đoàn viên công đoàn: 39 người (trong đó 18 đoàn viên nữ, 21 đoàn viên nam).

Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022:

                    1. Đ/c Đoàn Thùy Linh - Chủ tịch;

                    2. Đ/c Đinh Văn Thái - Phó Chủ tịch;

                    3. Đ/c Nguyễn Thị Quyên - Ủy viên;

                    4. Đ/c Hồ Văn Trọng - Ủy viên;

                    5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu - Ủy viên.

Liên Chi đoàn TNCS HCM Khoa Nông Lâm

Số chi đoàn thuộc Liên chi: 20 chi đoàn; Tổng số đoàn viên thanh niên: 150 đoàn viên. Trong đó: có 1 Chi đoàn giảng viên cán bộ với 23 đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn Giảng viên cán bộ nhiệm kỳ 2019-2020:

                    1. Đ/c Nguyễn Thành Sơn - Bí thư;

                    2. Đ/c Phạm Đức Thịnh - Phó Bí thư;

                    3. Đ/c Đoàn Thanh Hải - Ủy viên.

Bộ môn Nông học

Số giảng viên: 16 giảng viên. Trong đó: 04 tiến sĩ, 12 thạc sĩ; 01 giảng viên cao cấp, 05 giảng viên chính, 10 giảng viên.

                    1. ThS. Bùi Thị Sửu - Trưởng Bộ môn ;

                    2. ThS. Đặng Văn Công - Phó trưởng Bộ môn.

Bộ môn Lâm nghiệp

Số giảng viên: 12 giảng viên. Trong đó: 04 tiến sĩ, 08 thạc sĩ; 05 giảng viên chính, 07 giảng viên.

                   1. TS. Đào Nhân Lợi - Trưởng Bộ môn ;

                   2. ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng Bộ môn.

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Số giảng viên: 08 giảng viên. Trong đó: 02 tiến sĩ, 06 thạc sĩ;  03 giảng viên chính, 05 giảng viên.

                   1. TS. Trần Thị Hằng - Trưởng Bộ môn;

                   2. ThS. Trần Quang Khải - Phó trưởng Bộ môn.

Bộ môn Chăn nuôi

Số giảng viên: 06 giảng viên; Trong đó: 05 thạc sĩ (có 01 nghiên cứu sinh), 01 kỹ sư.

                   1. ThS. Đặng Thị Thúy Yên - Trưởng Bộ môn;

                   2. ThS. Hồ Văn Trọng - Phó trưởng Bộ môn.

Trợ lý Khoa: ThS. Hoàng Thành Bắc.

TIN TỨC & SỰ KIỆN