TÀI NGUYÊN VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG COPIA, THUẬN CHÂU, SƠN LA

Lâm sản ngoài gỗ  (LSNG) hiện đang rất được quan tâm trong ngành lâm nghiệp những năm gần đây bởi vai trò vô cùng to lớn của nó. Nguồn LSNG thu được từ rừng rất đa dạng. Có thể kể đến như các loại dược liệu, tre nứa, song mây, quế, hồi, trầm… Trong đó, nguồn tài nguyên dược liệu là đặc biệt phong phú, từ thành phần loài đến tính năng tác dụng. Đây không chỉ là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với y học cổ truyền mà cả nền y học hiện đại.

Xem tiếp...

Danh mục sách Lâm nghiệp

Danh mục các loại sách dành cho ngành Lâm nghiệp, Quản lý TNR và MT

Xem tiếp...

Sau 3 năm thực hiện chủ trương phát triển cây cao su

Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã trồng mới 1.230 ha cây cao su, nâng tổng diện tích đã trồng trong 3 năm lên 5.214 ha. Cây cao su đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân. Thực hiện chủ trương phát triển cây cao su, từ 70 ha đầu tiên trồng tháng 8-2007 tại Phiêng Tìn, thị trấn Ít Ong (Mường La).

Xem tiếp...

Cây cao su trong chiến lược giảm nghèo bền vững

Là một trong 4 tỉnh rộng nhất trong cả nước, địa hình nhiều núi cao, chia cắt, độ cao trung bình 600-700m so với mặt nước biển. Toàn tỉnh hiện có 5 huyện nghèo, 90 xã, 1.119 bản đặc biệt khó khăn. Vì vậy, hơn 3 năm qua thực hiện chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững cho nhân dân.

Xem tiếp...