Danh mục sách Lâm nghiệp

Danh mục các loại sách dành cho ngành Lâm nghiệp, Quản lý TNR và MT

STT

TÊN SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

 1.  

Khí tượng thủy văn rừng

Vương Văn Quỳnh…

Hà nội

1996

 1.  

Quản lý doanh nghiệp Lâm nghiệp

Nguyễn Anh Tuấn

HN

2002

 1.  

Động vật rừng

Phạm Nhật

HN

1998

 1.  

Đất lâm nghiệp

Hà Quang Khải

HN

2002

 1.  

Thực vật rừng

Lê Mộng Thân...

HN

2000

 1.  

Khai thác vận chuyển lâm sản

Trịnh Hữu Trọng...

HN

2001

 1.  

Lâm học

Phạm Xuân Hoàn...

HN

2003

 1.  

Khoa học gỗ

Lê Xuân Tình

HN

1998

 1.  

Bệnh cây rừng

Trần Văn Mão

HN

1997

 1.  

Công cụ và máy lâm nghiệp

Trần Công Hoàn ...

HN

1992

 1.  

Thống kê toán học trong lâm nghiệp

Ngô Kim Khôi

HN

1998

 1.  

Quy hoạch lâm nghiệp

Lê Sỹ Việt

HN

1999

 1.  

Sinh thái rừng

Hoàng Kim Ngũ

HN

1998

 1.  

Kinh tế lâm nghiệp

Phạm Xuân Phương

HN

1997

 1.  

Trồng rừng

Ngô Quang Đê ....

HN

1997

 1.  

Bài giảng luật và hành chính lâm nghiệp

Văn Hổ ...

HN

1995

 1.  

Nuôi cá nước ngọt

Trần Văn Vỹ ...

Nghệ An

2003

 1.  

Nuôi bò sữa- bò thịt năng xuất cao

Nguyễn Văn Thưởng

Nghệ An

2003

 1.  

Cây mía

Trần Văn sỏi

Nghệ An

2003

 1.  

Cây ăn quả có múi

Nguyễn Hữu Đống

Nghệ An

2003

 1.  

Kỹ thuật trồng cà chua

Trần Khắc Thi

Nghệ An

2003

 1.  

Cây chè - Sản xuất - Chế biến -Tiêu thụ

Đỗ Ngọc Quý

Nghệ An

2003

 1.  

Nông nghiệp bền vững- cơ sở và ứng dụng

Nguyễn Văn Mấn

Thanh Hóa

2002

 1.  

Tre trúc

Ngô Quang Đê

Nghệ An

2003

 1.  

Phân hữu cơ – phân vi sinh và phân ủ

Nguyễn Thanh Hiền

Nghệ An

2003

 1.  

Nuôi trồng và sử dụng – nấm ăn – nấm dược liệu

Nguyễn Hữu Đống

Nghệ An

2003

 1.  

Cây vừng

Nguyễn vy

Nghệ An

2003

 1.  

Sử dụng phân bón

Võ Minh Kha

Nghệ An

2003

 1.  

Côn trùng – sử dụng thuốc diệt côn trùng bảo vệ môi trường

Nguyễn Đức Khiễm

Nghệ An

2003

 1.  

Kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan

Lê Hồng Mận

Nghệ An

2003

 1.  

Chăn nuôi gà công nghiệp và gà lông màu

Bùi Đức Luẫn …

Nghệ An

2003

 1.  

Chăn nuôi dê sữa và dê thịt

Nguyễn Thiện

Nghệ An

2003

 1.  

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông lâm nghiệp cho đồng bào miền núi

Phạm Đức Tuấn

Hà nội

2004

 1.  

Cẩm nang sử dụng các chất dinh dưỡng cây trồng và bón phân cho năng xuất cao

Nguyễn Hạc Thúy

Hà nội

2001

 1.  

Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích T1

Nguyễn Thế Nhã

Nông nghiệp

2002

 1.  

Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích T2

Nguyễn Thế Nhã

Nông nghiệp

2002

 1.  

Bảo vệ thực vật

Nguyễn Thế Nhã

NN

2004

 1.  

Bài giảng đa dạng sinh học

Phạm Nhật

Lao động

2001

 1.  

Điều tra rừng

Phạm Ngọc Dao

NN

1997

 1.  

Bài giảng bảo tồn thực vật rừng

Nguyễn Văn Huy

Lao động

2004

 1.  

Công cụ và máy lâm nghiệp

Trần Văn Hoan

Lao động

1992

 1.  

Quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp

Nguyễn Văn Tuấn …

NN

2002

 1.  

Giáo trình thực vật rừng

Lê Mộng Chân …

NN

2000

 1.  

Kỹ thuật nhân giống cây trồng

Dương Mộng Hùng

NN

2005

 1.  

Giáo trình điều tra quy hoạch điều chế rừng : Học phần 1-đo đạc LN

Vũ Tiến Hinh

ĐHLN

1992

 1.  

Khoa học tự nhiên thiên nhiên

Lê Mộng Chân

NN

1996

 1.  

Một số vấn đề trong lâm học

Phạm Xuân Hoàn

NN

2004

 1.  

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Nguyễn Nghĩa Thìn

ĐHQG

2004

 1.  

Kinh tế lâm nghiệp

Nguyễn Văn Đệ …

NN

2005

 1.  

Sổ tay quản lý rừng cộng đồng

Hội KHKT Lâm ngiệp VN

HN

2007

 1.  

Điều Tra rừng

Vũ Tiến Huy …

HN

2009

 1.  

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mô hình quản lý rừng cộng đồng thôn bản tại Việt Nam

Hội KHKT Lâm ngiệp VN

Ninh Bình

2007

 1.  

Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng nhiệt đới

Hoàng Sỹ Động

HN

2006

 1.  

Côn trùng rừng

Trần Công Loanh ...

HN

2009

 1.  

Đa dạng sinh học

Đỗ Quang Huy ...

HN

2009

 1.  

Đất lâm nghiệp

Hà Quang Khải ...

HN

2009

 1.  

Tin học ứng dụng trong lâm nghiệp

Ngô kim khôi

HN

2009

 1.  

Giống cây rừng

Lê Đình Khả

HN

2009

 1.  

Khuyến Lâm

Đinh Đức Thuận …

HN

2006

 1.  

Trồng rừng

Ngô Quang Đê …

HN

2009

 1.  

Lâm học

Phạm Xuân Hoàn

HN

2009

 1.  

Bệnh cây rừng

Trần Văn Mão

HN

2009

 1.  

Lửa rừng

Bế Minh Châu …

HN

2009

 1.  

Giáo trình quản lý bảo vệ rừng

Phan Củng…

HN

2008

 1.  

Sản lượng rừng

Vũ Tiến Huy

HN

2009

 1.  

Khoa học gỗ

Lê Xuân tình

HN

2009

 1.  

Quy hoạch sử dụng đất

Trần Hữu Viên

HN

2009

 1.  

Khai thác và sử dụng SPSS để sử lý số liệu nghiên cứu trong Lâm nghiệp

Nguyễn Hải Tuất

HN

2005

 1.  

Hình thái và phân loại thực vật rừng

Lê Thị Huyền

HN

2009

 1.  

Bài giảng nhân nuôi động vật hoang dã

Phạm Nhật

HN

2009

 1.  

Bài giảng quản lý động vật rừng

Phạm Nhật

HN

2009

 1.  

Các loại rừng cây lá kim ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Bình

HN

2009

 1.  

Kỹ thuật gây trồng loài cây lâm sản ngoài gỗ

Trần Ngọc Hải

HN

2009

 1.  

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp lâm nghiệp

Nguyễn văn Tuấn

HN

2009

 1.  

Bài giảng kỹ thuật phòng trừ sâu hại

Nguyễn Thế Nhã

HN

2009

 1.  

Cơ chế phát triển sạch & cơ hội thương mại CaRBon trong LN

Phạm Xuân Hoàn

HN

2005

 1.  

Quản lý hành chính về đất đai

Nguyễn Bá Long

HN

2009

 1.  

Kỹ thuật bảo tồn đất & nước

Phạm Quang Vinh

HN

2009

 1.  

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Nguyễn Quốc Bỉ

HN

2009

 1.  

Điều tra dự tính dự báo Sâu bệnh trong LN

Nguyễn Thế Nhã

HN

2009

 1.  

Quản lý trang trại nông lâm nghiệp

Nguyễn Văn Tuấn

HN

2007

 1.  

Sử dụng sâu nấm có ích

Trần Văn Mão

HN

2009

 1.  

Đa dạng sinh học

Đỗ Quang Huy

Hà nội

2009

 1.  

GT Quản lý bảo vệ rừng

Phan Củng

HN

2008

 1.  

Quy hoạch sử dụng đất

Trần hữu Viên

HN

2009

 1.  

Bài giảng nhân nuôi động vật hoang dã

Phạm Nhật

HN

2009

 1.  

Bài giảng quản lý động vật rừng

Phạm Nhật

HN

2009

 1.  

Các loại rừng cây lá kim ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Bình

HN

2009

 1.  

Kỹ thuật gây trồng loài cây lâm sản ngoài gỗ

Trần Ngọc Hải

HN

2009

 1.  

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp lâm nghiệp

Nguyễn văn Tuấn

HN

2009

 1.  

Bài giảng kỹ thuật phòng trừ sâu hại

Nguyễn Thế Nhã

HN

2009

 1.  

Cơ chế phát triển sạch & cơ hội thương mại CaRBon trong LN

Phạm Xuân Hoàn

HN

2005

 1.  

Quản lý hành chính về đất đai

Nguyễn Bá Long

HN

2009

 1.  

Kỹ thuật bảo tồn đất & nước

Phạm Quang Vinh

HN

2009

 1.  

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Nguyễn Quốc Bỉ

HN

2009

 1.  

Điều tra dự tính dự báo Sâu bệnh trong LN

Nguyễn Thế Nhã

HN

2009

 1.  

Quản lý trang trại nông lâm nghiệp

Nguyễn Văn Tuấn

HN

2007

 1.  

Sử dụng sâu nấm có ích

Trần Văn Mão

HN

2009

 1.  

Quản lý dự án

Trần Hữu Đào

HN

2009

Phân tích thống kê trong lâm nghiệp

Nguyễn Hải Tuất

HN

2006

Bài giảng quy hoạch cảnh quan sinh thái

Đỗ Quang Huy

HN

2009

Nông lâm kết hợp

Phạm Quang Vinh …