TÀI NGUYÊN VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY THUỐC TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG COPIA, THUẬN CHÂU, SƠN LA

Lâm sản ngoài gỗ  (LSNG) hiện đang rất được quan tâm trong ngành lâm nghiệp những năm gần đây bởi vai trò vô cùng to lớn của nó. Nguồn LSNG thu được từ rừng rất đa dạng. Có thể kể đến như các loại dược liệu, tre nứa, song mây, quế, hồi, trầm… Trong đó, nguồn tài nguyên dược liệu là đặc biệt phong phú, từ thành phần loài đến tính năng tác dụng. Đây không chỉ là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với y học cổ truyền mà cả nền y học hiện đại.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm