KHOÁ TẬP HUẤN “KIỂM SOÁT BỆNH HẠI CÂY TRỒNG”

Trong  khuôn khổ dự án JICA – TBU, từ ngày  4/9 – 12/9/2014 tại Khoa Nông – Lâm đã diễn ra khoá tập huấn về “Kiểm soát bệnh hại cây trồng” dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của thầy giáo - PGS. TS. Matsumoto đến từ trường Đại học Kyushu Nhật Bản.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm