TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO “KĨ THUẬT GHÉP ĐÀO H’MÔNG” TẠI XÃ TỎA TÌNH, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trong thời gian từ năm 2012 – tháng 7/2014 nhóm nghiên cứu Đào Địa phương đã tiến hành nghiên cứu và bảo tồn giống đào H’mông tại xã Tỏa Tình hiện nay nhóm đã chọn lọc bảo tồn được 9 cây đào H’mông ưu tú, đã tìm được phương pháp ghép tốt và ghép thành công đối với giống đào H’mông.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm