Bộ môn Nông học tổ chức báo cáo chuyên đề: “Mối liên hệ giữa đói nghèo, sử dụng đất và bảo vệ môi trường”

Chiều ngày 17/10/2014 tại phòng 106C Khoa Nông – Lâm, Giảng viên Đặng Văn Công (Bộ môn Nông học) báo cáo chuyên đề “Mối liên hệ giữa đói nghèo, sử dụng đất và bảo vệ môi trường”. Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có GS. Nishimura – Cố vấn trưởng Dự án JICA – TBU, TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa Nông – Lâm cùng các Thầy, Cô trong BCN Khoa và giảng viên thuộc bộ môn Nông học.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm