Bandwidth Limit Exceeded

The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later. BỘ MÔN NÔNG HỌC TỔ CHỨC SEMINAR THEO CHUYÊN ĐỀ

BỘ MÔN NÔNG HỌC TỔ CHỨC SEMINAR THEO CHUYÊN ĐỀ

Sáng ngày 17/10/2014 tại phòng 308C Khoa Nông – Lâm, Bộ môn Nông học đã tổ chức buổi seminar theo chuyên đề. Tham dự buổi semina có các Thầy, Cô trong bộ môn Nông học cùng hơn 20 sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật đến dự.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm