BỘ MÔN NÔNG HỌC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỰ GIỜ GÓP Ý CHUYÊN MÔN

Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên môn học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 của Khoa Nông – lâm, Bộ môn Nông học tổ chức hoạt động dự giờ góp ý chuyên môn. Trong học kỳ 1, Bộ môn tiến hành dự giờ các giảng viên: Đặng Văn Công, Vũ Phong Lâm, Vũ Thị Nự, Phạm Thị Mai, Nguyễn Hoàng Phương...

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm