HOẠT ĐỘNG SEMINAR CỦA BỘ MÔN NÔNG HỌC

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 về hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngày  6/11/2013 tại phòng họp Khoa Nông – Lâm, bộ môn Nông học đã tổ chức hoạt động seminar:

Xem tiếp...

KỶ YẾU HỘI THẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 06/04/2013 tại Hội trường B5, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội thảo "Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Tây Bắc" do Đoàn trường ĐH Tây Bắc và Viện Địa lý phối hợp tổ chức. Chúng tôi xin đăng tải các Báo cáo được đăng kỷ yếu hội thảo và trình bày tại hội thảo để các quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm.

Xem tiếp...

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KĨ THUẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI SỌ CỤ CANG TẠI THUẬN CHÂU – SƠN LA

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ trồng, phân NPK kết hợp với phân hữu cơ và phân EM-Bokashi đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây khoai sọ Cụ Cang. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 4 - 10/2010 tại Thuận Châu - Sơn La. Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm chiều dài dọc, số lá/cây, năng suất và hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng 10 tấn phân chuồng + 500 kgNPK (5:10:3)/ha (Tương ứng với 80N: 60: P2O5: 80K2O/ha) và trồng ở mật độ 47.000 cây/ha có ảnh hưởng tích cực nhất đến sinh trưởng, phát triển của cây khoai sọ Cụ Cang; năng suất củ giống tăng 45,25 tạ/ha, năng suất củ thương phẩm tăng 65,64 tạ/ha, hiệu quả kinh tế tăng 135,80% so với đối chứng. Sử dụng 15 tấn EM - Bokashi/ha bón cho khoai sọ Cụ Cang cũng làm tăng năng suất là 68,33 tạ/ha, tăng hiệu quả kinh tế 138.75% so với đối chứng.

Xem tiếp...

MỘT SỐ LOẠI SÂU BÊNH THƯỜNG GẶP Ở CỦ MÀI

Ngày 4 tháng 03 năm 2013 tại phòng họp 4 tòa nhà điều hành Trường Đại học Tây Bắc nhóm nghiên cứu cây củ mà trong khuân khổ dự án tài trợ bởi Cơ Quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có buổi trao đổi với Giáo sư Michio Onjo (Giáo sư đến từ Trường Đại học Kagoshima của Nhật Bản) về các loại bệnh thường gặp ở cây củ mài.

Xem tiếp...

Danh mục sách Nông nghiệp

Danh mục các loại sách dành cho ngành Nông học, BVTV, Chăn nuôi

Xem tiếp...