Trồng ngô mật độ dày

Giới thiệu kỹ thuật trồng ngô mật độ dày

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng TBKH.


Xem tiếp...

Canh tác bền vững trên đất dốc

Giới thiệu một số giải pháp canh tác bền vững trên đất dốc, được thực hiện bởi các nhà Khoa học Viện Khoa học kỹ thuật  Nông Lâm nghiệp miền núi phía bắc - NOMAFSI

Xem tiếp...

Cây bắp kỳ lạ cung cấp sự hiểu biết về cách thức tạo ra hormone ở thực vật

Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu trên một cây bắp có hình dạng kỳ lạ, với các đặc điểm như không có cờ (hoa đực) ở đỉnh ngọn, hoa nhỏ, chỉ cao khoảng 0,9 m khi trưởng thành và đặc biệt chỉ có vài lá trên thân.

“Nông dân sẽ cho rằng cây bắp này trông thật khủng khiếp; nhưng đối với tôi một cây như vậy phải có sự vắng mặt gen kiểm soát một quá trình thật sự quan trọng nào đó đã xảy ra,” Paula McSteen, phó giáo sư về khoa học sinh học tại MU và là người đứng đầu nghiên cứu, nói.

Xem tiếp...

Điều kiện tự nhiên tỉnh Sơn La

Sơn La có diện tích tự nhiên là 14.055 km2, chiếm 4,27% tổng diện tích cả nước và đứng thứ 5 về diện tích trong số 64 tỉnh, thành phố cả nước.

Xem tiếp...

Một số loại cây trồng có triển vọng phát triển trên vùng đất Tây Nguyên

Ngành lâm nghiệp đã đưa một số loại cây trồng thích hợp đối với điều kiện tự nhiên các tỉnh Tây Nguyên và cho hiệu quả kinh tế. Hiện nay, các loại cây rừng bản địa và cây gỗ chọn lọc ở trong nước và nước ngoài được sử dụng trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất, đã đem lại lợi ích về phục hồi sinh thái và cung cấp nguồn gỗ nguyên liệu của địa phương.

Readmore...