NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG 1 SỐ LOẠI NẤM ĂN CÓ GIÁ TRỊ

Với mục đích: Tận dụng phế thải cây ngô để tạo ra sản phẩm nấm ăn có giá trị thực phẩm và hàng hóa; Hạn chế việc đốt phế thải ngô gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Nghiên cứu nuôi trồng nấm mối (Termitomyces) trong điều kiện nhân tạo vì loại nấm này chỉ mới thu hái được từ tự nhiên - Các thành viên nghiên cứu thuộc Nhóm Nấm hi vọng sẽ: Nhân giống thành công và hoàn thiện quy trình trồng 4 loại nấm (nấm hương, nấm rơm, nấm mỡ và nấm kim trâm) trên vật liệu là lõi ngô, đồng thời mong đợi thu được những kết quả nghiên cứu thú vị về nấm Mối.

 

NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN CÓ GIÁ TRỊ

 1. Mục đích nghiên cứu

 - Tận dụng phế thải cây ngô để tạo ra sản phẩm nấm ăn có giá trị thực phẩm và hàng hóa.

 - Hạn chế việc đốt phế thải ngô gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 - Nghiên cứu nuôi trồng nấm mối (Termitomyces) trong điều kiện nhân tạo vì loại nấm này chỉ mới thu hái được từ tự nhiên. Đây là giống nấm ăn rất được ưa chuộng.

 2. Thành viên nhóm nghiên cứu

 * Thành viên nghiên cứu của Trường ĐH Tây Bắc

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Trách nhiệm

1

Đoàn Đức Lân

Sinh học

Trưởng nhóm

2

Đặng Văn Công

Khoa học Cây trồng

Thành viên

3

Trần Quang Khải

Lâm nghiệp

Thành viên

  3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan, nghiên cứu của Trường ĐH Tây Bắc về chủ điểm liên quan

           Việc tận dụng phế thải nông nghiệp để nuôi trồng các loại nấm ăn bắt đầu thực hiện ở ViệtNam từ những năm 80 của thế kỷ trước. Vật liệu chủ yếu để trồng nấm ăn là rơm, rạ.

           Nghề trồng nấm cũng mới được phát triển ở một số địa phương của miền núi Tây Bắc thông qua các chương trình phát triển nông thôn của Nhà nước và một số dự án của các tổ chức phi chính phủ.

           Năm 2006 – 2007, Khoa Nông Lâm (Trường ĐH Tây Bắc) đã thực hiện Dự án hướng dẫn trồng nấm sò trên phế thải cây ngô cho Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tỉnh Sơn La và một số hộ nông dân tại Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La. Từ đó đã có một số giảng viên, sinh viên tiến hành các nghiên cứu về nuôi trồng nấm sò trên phế thải cây ngô và đã thu được những thành công.

           Đối với nấm mối, hầu như chưa có nơi nào tại ViệtNamnuôi trồng thành công. Loại nấm ăn này có hương vị ngon, được người dân thu hái trong tự nhiên và sử dụng làm thức ăn hoặc đem ra chợ bán với giá cao, khoảng từ 70.000 đ – 100.000 đ/kg. Nghiên cứu nuôi trồng nấm mối là một sự thách thức thú vị.

 4. Các nội dung nghiên cứu

 4.1. Nội dung (chuyên đề) 1

 4.1.1. Tên nội dung nghiên cứu

  Nghiên cứu sử dụng phế thải cây ngô để nuôi trồng các loại nấm ăn: Nấm hương (Lentinula edodes), nấm rơm (Volvariella volvacea), nấm mỡ (Agaricus bisporus) nấm kim trâm (Flammulina).

 4.1.2. Các hoạt động nghiên cứu

 Phân tích một số thành phần của lõi ngô và rơm rạ: Hàm lượng C, N, P…

 Tiến hành thí nghiệm nuôi trồng 4 loại nấm ăn trên vật liệu chính là lõi ngô, so sánh với nuôi trồng trên các vật liệu khác: rơm rạ, mùn cưa.

 - Đối tượng nghiên cứu:

 + Nhân giống cấp 2

 + Nuôi trồng nấm rơm

 + Nuôi trồng nấm mỡ

 + Nuôi trồng nấm kim trâm

 - Địa điểm: Phòng thực nghiệm Khoa Nông – Lâm

 - Thời gian: Tháng 7/2012 đến tháng 4/2013

 4.1.3. Các kết quả mong đợi

 Nhân giống thành công và hoàn thiện quy trình trồng 4 loại nấm (nấm hương, nấm rơm, nấm mỡ và nấm kim trâm) trên vật liệu là lõi ngô.

 Hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông và một số nông dân các quy trình nêu trên. Góp phần hình thành phòng thí nghiệm nghiên cứu và nuôi trồng nấm ăn.

Hình thành nhóm các nhà nghiên cứu về nấm ăn.

4.2. Nội dung nghiên cứu 2

4.2.1. Tên nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu nuôi trồng nấm mối

4.2.2. Mục tiêu và các hoạt động nghiên cứu

* Mục tiêu

          Biết được các đặc điểm sinh học, sinh thái học của nấm mối và nuôi trồng thành công trong điều kiện nhân tạo.

* Các hoạt động nghiên cứu

- Khảo sát hiện trạng thu hái, sử dụng nấm mối tại Huyện Thuận Châu,Tỉnh Sơn La.

- Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học của nấm mối trong điều kiện tự nhiên.

- Nghiên cứu nuôi trồng nấm mối tại Phòng thí nghiệm.

- Đối tượng nghiên cứu

+ Giống nấm mối mọc ngoài tự nhiên

- Địa điểm: Tại các khu vực có nấm mối mọc tự nhiên và Phòng thực nghiệm Khoa Nông – Lâm

- Thời gian: Tháng 7/2012 đến tháng 8/2013

4.2.3. Các kết quả mong đợi

Tình hình thu hái và sử dụng nấm mối tại các địa điểm nghiên cứu ở Huyện Thuận Châu,Tỉnh Sơn La.

Các đặc điểm sinh học của nấm mối trong điều kiện tự nhiên.

 Quy trình nuôi trồng nấm mối.

 6. Kế hoạch thời gian (cho toàn bộ kế hoạch nghiên cứu chung)

Tên hoạt động

Năm 2012

Năm 2013

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Khảo sát

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích hàm lượng C, N, P trong lõi ngô, rơm rạ

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân giống cấp 2

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuôi trồng nấm hương, nấm mỡ, nấm kim trâm

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Nuôi trồng nấm rơm

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nghiên cứu nấm mối

 

 x

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 (Bài viết của TS. Đoàn Đức Lân, ThS. Trần Quang Khải, KS. Đặng Văn Công - Nhóm Nấm)

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm