KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÓM ĐÀO VỚI TS.ĐOÀN VĂN LƯ

TrongThời gian từ ngày  04/03/2013 – 10/03/2013 Tiến sĩ Đoàn Văn Lư chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực cây ăn quả đã giúp đỡ nhóm “Nghiên cứu phát triển giống đào địa phương tại khu vực Pha Đin” và thu được một số kết quả như sau:

1. Các hoạt động và kết quả tư vấn tại TBU:

Tư vấn viên và các thành viên trong nhóm đã thảo luận về các vấn đề: phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, kỹ năng phỏng vấn nông dân PRA, phương pháp xử lý số liệu sau điều tra khảo sát và tổng hợp số liệu và viết các báo cáo, bài báo khoa học đối với cây Đào H’mong bản địa làm cơ sở để bảo tồn và phát triển giống đào này.

Tư vấn kỹ năng bố trí thí nghiệm về cây ăn quả trên đất dốc và kỹ năng nghiên cứu và theo dõi các chỉ tiêu về cây ăn quả nhằm bảo đảm tính khách quan khoa học của thí nghiệm. Phương pháp xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu.

Tư vấn cho các thành viên tham gia thảo luận về phương pháp giảng dạy môn học cây ăn quả và môn học nghề làm vườn, kỹ thuật hướng dẫn thực hành môn cây ăn quả và môn học nghề làm vườn với các nội dung xây dựng bài giảng lý thuyết, bài thực hành và phương pháp giảng dạy các môn học với phương pháp lấy người học (sinh viên) là trung tâm

Trao đổi, hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật bình tuyển các giống cây ăn quả  đầu dòng về phương pháp lựa chọn cây ưu tú, cách theo dõi, quan trắc và ghi chép lập hồ sơ từng cây ưu tú nhằm tuyển chọn được cây đầu dòng để xin công nhận cây đầu dòng đối với Sở NN&PTNT Sơn La. 

2. Tại địa điểm nghiên cứu xã Toả Tình, Tuần Giáo, Điện Biên:

Tư vấn viên và nhóm NC thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến thí nghiệm để có kỹ năng bố trí và theo dõi các thí nghiệm về cây đào tại địa điểm nghiên cứu với địa hình đất dốc của xã Toả Tình nhằm đảm bảo tính đồng đều, khách quan và khoa học của thí nghiệm.

Trao đổi và tư vấn cụ thể tại thực địa bố trí các thí nghiệm cắt tỉa, ghép cải tạo và bón phân, các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu của từng thí nghiệm nghiên cứu

Trao đổi và hướng dẫn kỹ thuật tuyển chọn cây đào đầu dòng tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên về kỹ thuật tuyển chọn thông qua các đặc điểm hình thái lá, thân cành, tán cây, các đặc điểm hoa và quả, các yếu tố cấu thành năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh hại của các cây đã chọn.

3.  Các kiến nghị

- Để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy ngoài trao đổi về học thuật, chuyên môn, cần trang bị thêm các thiết bị phục vụ nghiên cứu và giảng dạy cho nhóm cũng như bộ môn, ví dụ như một số công cụ, thiết bị nghiên cứu diện tích lá, máy đo SPAD (hàm lượng diệp lục, một số thiết bị máy đánh giá nhanh độ pH, dinh dưỡng trong đất… 

- Các thành viên của nhóm cần có kế hoạch thời gian được đi thực tế, tham quan và học hỏi và trao đổi các vấn đề nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu về ccây ăn quả nói chung và cây đào nói riêng tại các Viện nghiên cứu, trường Đại học trong và ngoài nước

- Để nghiên cứu có kết quả ứng dụng thực tiễn và khoa học, đề tài nghiên cứu về cây Đào H’mông cần tiếp tục thêm thời gian nghiên cứu vì là cây lâu năm

Bài viết của tác giả: Vũ Phong Lâm – Trưởng nhóm nghiên cứu cây đào

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm