HỘI NGHỊ BÌNH TUYỂN CÂY ĐÀO ƯU TÚ

Trong ngày 19/6/2013 nhóm nghiên cứu phát triển giống đào địa phương tại khu vực Pha Đin đã tổ chức hội nghị bình tuyển cây đào ưu tú tại phòng họp Jica –khu nhà C trường Đại học Tây Bắc

Đến dự với hội nghị và tham gia vào hội đồng đánh giá cảm quan có:

1. TS. Đoàn Đức Lân - Phó Hiệu trưởng Nhà Trường, giám đốc dự án Jica, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

2. Ông Ito- Điều phối viên Dự án Jica phía Nhật Bản.

3. TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng khoa Nông Lâm.

4. Ông. Bùi Văn Thiệp – một hộ nông dân trồng đào đã nhiều năm tại khu vực đèo Pha Đin.

5. Bà. Nguyễn Thị Phú – Kinh doanh quả tươi đã nhiều năm ở Thành phố Sơn La.

Đến dự với hội nghị Ts. Đoàn Đức Lân đã tư vấn về phương pháp cải tạo chất lượng quả đào H’mông vì đào H’mông chua và bị ruồi đục quả hại mạnh.

TS. Vũ Quang Giảng đã đưa ra giải pháp phòng chống ruồi đục quả đào bằng phương pháp bao quả và sản xuất đào trái vụ.

Ông Ito- Điều phối viên Dự án đã đưa ra lời khuyên về biện pháp phòng trừ ruồi đục quả áp dụng ở Nhật Bản là dùng biện pháp bao quả và trồng cây đào trong nhà lưới, nhà kính là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất.

Hội đồng đánh giá cảm quan, cho điểm và hồ sơ theo dõi của nhóm công tác đã chọn được 12 cây đào ưu tú đang trồng ở khu vực đèo Pha Đin

Danh sách 12 cây đào ưu tú được tuyển chọn

TT

Kí hiệu

Tên chủ hộ

Số điểm đạt được

1

L1

Lầu Thị Xia

475

2

L2

Giàng A Vừ

455

3

L3

Giàng A Lử:

455

4

L6

Lầu Thị Xia

505

5

L7

Bùi Văn Thiệp

475

6

L8

Lầu Thị Xia

465

7

L10

Vàng Trứ Dơ

470

8

L11

Vàng Trứ Dơ

455

9

L12

Thào A Khua

480

10

L13

Vàng Trứ Dơ

490

11

L14

Vàng A tro

470

12

L15

Vàng A tro

500

Bài viết của tác giả: Ths. Vũ Phong Lâm – Trưởng nhóm nghiên cứu đào địa phương

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm