Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động quý II và kế hoạch công tác quý III năm 2013

Kết quả thực hiện các hoạt động quý II và kế hoạch công tác quý III năm 2013 của Dự án JICA-TBU

I/ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG  QUÝ II

1. Hoạt động nâng cao năng lực đào tạo

- Cử cán các giảng viên làm việc với chuyên gia tư vấn của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam chỉnh sửa năm (5) chương trình đào tạo của Khoa Nông Lâm.

- Ngày 17/6/2013, tổ chức thành công Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo chi tiết với sự tham gia của các đối tác Khoa Nông Lâm. Các nhóm xây dựng chương trình chia sẻ thông tin về hoạt động, tiến độ chỉnh sửa chương trình đào tạo. Giáo sư Nishimura chia sẻ thông tin về các quy định phát triển chương trình đào tạo tại một số trường đại học của Nhật Bản, kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình chi tiết.

- Tổng hợp các báo cáo lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đối với giảng viên giảng dạy từng học phần. Trên cơ sở đó giúp cho công tác chỉnh sửa chương trình đào tạo và phát triển phương pháp đào tạo tích cực.

2. Hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

2.1. Hoạt động làm việc với chuyên gia tư vấn của Việt Nam

- Từ ngày 8/4 đến 13/4/2013, nhóm nghiên cứu cây Mắc khén làm việc với chuyên gia Viện Hóa học Việt Nam PGS.TS Trịnh Thị Thủy. Chuyên gia hướng dẫn các phương pháp phân tích, thực nghiệm phân tích “Thành phần tinh dầu và thành phần hóa học cây Mắc khén (từ hạt, lá và vỏ cây)”.

- Từ ngày 16/4 đến 22/4/2013, Nhóm nghiên cứu về nấm ăn tiến hành làm việc với chuyên gia tư vấn ThS. Ngô Xuân Nghiễn - Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật,  Viên Di truyền Nông nghiệp Việt Nam. Chuyên gia đã tập huấn kỹ thuật cho các thành viên nhóm nghiên cứu về các nội dung: trồng nấm rơm, nấm mỡ; quy trình kỹ thuật, một số nguyên nhân thất bại khi trồng nấm rơm, nấm mỡ; kỹ thuật nhân giống nấm tại phòng thí nghiệm; quy trình kỹ thuật, một số nguyên nhân thất bại khi trồng nấm hương, nấm kim trâm; khảo sát khu vực có nấm mối mọc, tình hình thu hái, những thông tin về nấm mối.

- Từ 22/4 đến 28/4 2013, Nhóm nghiên cứu về cây Rau sắng làm việc với chuyên gia tư vấn TS. Hoàng Văn Sâm - Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã làm việc với chuyên gia tư vấn về các nội dung: Đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố và kỹ thuật thu hái Rau sắng; kinh nghiệm nhân giống và gây trồng Rau sắng của cán bộ VQG Bến En, Thanh Hóa; tham quan học hỏi về mô hình trồng Rau sắng của cán bộ VGQ Bến En, Thanh Hóa; tìm hiểu kinh nghiệm nhân giống và trồng Rau Sắng tại VQG Cúc Phương; thảo luận về cơ hội và tiềm năng phát triển rau sắng; Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng vườn ươm Sơn La; hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Rau sắng.

- Từ ngày 10/6/2013, hai (2) giảng viên Khoa Nông – Lâm, thành viên Nhóm nghiên cứu Lúa địa phương (Ông Nguyễn Văn Khoa, Bà Đoàn Thị Thùy Linh) đã tham gia lớp tập huấn “Phân tích DNA, nghiên cứu đa dạng di truyền ở lúa” tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ, giảng viên Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học ứng dụng, Khoa Công nghệ sinh học. Khoá tập huấn kéo dài 14 ngày với hai  nội dung chính gồm: tập huấn các kỹ thuật cơ bản phân tích DNA, tiến hành phân tích mẫu DNA của hơn 100 mẫu giống lúa địa phương với 30 cặp mồi SSR

2.2. Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ cho nghiên cứu

- Đã tiến hành mua các trang thiết bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho một số nghiên cứu  với tổng số tiền 126.218.500 VNĐ (có bản kê kèm theo).

2.3. Kết quả hoạt động thực hiện các nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án

- Lập và phê duyệt danh sách mười một (11) nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu cứu trong khuôn khổ Dự án TBU – JICA năm 2013­­ (tên nghiên cứu và thành viên tham gia nhóm nghiên cứu).

- Giáo sư Nishimura – Cố Vấn trưởng Dự án  đã tiến hành thảo luận với các nhóm nghiên cứu đã xác định các nội dung nghiên cứu trong năm 2013..

- Các nhóm nghiên cứu đang triển khai các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được Ban QLDA và các chuyên gia Nhật Bản duyệt.

3. Hoạt động nâng cao năng lực chuyển giao kỹ thuật.

- Đã cập nhật được thường xuyên bài trên trang website (có trên 20 bài được đăng trên website)

-Hoàn thành xây dựng phiếu khảo sát các nông hộ (để lấy ý kiến phản hồi từ các hoạt động chuyển giao)

- Đã thống kê các trang thiết bị cần xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dựng, lập kế hoạch xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị thực hành thí nghiệm lâm nghiệp.

Hình 1.Hội thảo “Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và một số Dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA tại Tây Bắc”

4. Các hoạt động khác

- Ngày 17/4/2013, Ban QLDA phối hợp cùng Khoa Nông Lâm tổ chức thành công Hội thảo “Kết quả thực hiện nghiên cứu năm 2012 và thảo luận kế hoạch nghiên cứu năm 2013”. Hội thảo có sự tham gia của các đối tác Khoa Nông Lâm, đại diện Sở NN & PTNT Sơn La, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La, đại diện Khoa Sinh Hóa, các Chuyên gia dài hạn Nhật Bản. Nội dung hội thảo: Trình bày kết quả thực hiện hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án năm 2012 và thảo luận kế hoạch triển khai các hoạt động nghiên cứu trong năm 2013; Thống nhất các nội dung của mười một (11) chủ đề nghiên cứu, phương thức phối hợp và triển khai đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch Dự án.

- Ngày 24/4/2013, tổ chức thành công Hội thảo “Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và một số Dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA tại Tây Bắc”

+ Thành viên tham gia hội thảo:Ban Giám hiệu; Phòng KHCN&HTQT; đại diện các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc; Ban Quản lý Dự án JICA-TBU; các chuyên gia JICA đang làm việc tại Nhà trường; giảng viên, cán bộ Khoa Nông Lâm; Đại diện các lớp sinh viên (mỗi lớp 1 em); các giảng viên, cán bộ quan tâm.

+  Khách mời: Sở Ngoại vụ Tỉnh Sơn La; Các chuyên gia của Dự án JICA  Điện Biên; Đài truyền hình Sơn La, Báo Sơn La.

+ Nội dung Hội thảo: Thông tin chung về đất nước Nhật Bản, các Trường Đại học và cơ hội học tập sau Đại học (trình độ Thạc sĩ) tại Nhật Bản; Giới thiệu về quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản và các hoạt động, kết quả của Dự án JICA-TBU.

- Làm thủ tục và hỗ trợ (1) đối tác Khoa Nông Lâm (bà Đinh Thị Hoa, Bộ môn Lâm nghiệp) tham gia khóa tập huấn “Các phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật khu bảo tồn”, tại Vườn Quốc gia Bến En – Thanh Hóa, thời gian tập huấn từ 2/6 – 7/6/2013.

- Thống nhất với chuyên gia dài hạn Nhật Bản và Văn phòng JICA Việt Nam cử năm (05) đối tác Khoa Nông Lâm tham gia khóa tập huấn ngắn hạn tại Nhật Bản trong năm 2013.

- Trình kế hoạch vốn đối ứng năm 2013 và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt với tổng số vốn 2,910 tỷ đồng.

5. Một số tồn tại và nguyên nhân

5.1. Tồn tại.

-Chưa mua sắm được các trang thiết bị đắt tiền phục vụ cho nghiên cứu.

- Chưa tiến hành xây dựng được một nhà lưới, một nhà kính theo kế hoạch đề ra.

- Chưa triển khai được các thủ tục để đối tác Khoa Nông Lâm viết tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy học tích cực.

- Hoạt động sửa đổi/làm mớinội dunggiảng dạy, tài liệu giảng dạy, sách giáo trình của Khoa Nông Lâm chậm.

- Chưa tiến hành thu tập thông tin từ các cơ quan của tỉnh Sơn La về phát triển nông nghiệp và nông thôn.

5.2. Nguyên nhân

- Chưa có sự phê duyệt của Chính phủ về việc xây dựng dựng nhà lưới, nhà kính và một số trang thiết bị đắt tiền phục vụ nghiên cứu.

- Công tác phối kết hợp của Nhóm Giáo dục với các đối tác Khoa Nông Lâm trong triển khai hoạt động: xây dựng tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy học tích cực chưa hiệu quả; sửa đổi/làm mớinội dunggiảng dạy, tài liệu giảng dạy, sách giáo trình chưa ký được hợp đồng.

- Việc chia sẻ thông tin hoạt động của Dự án với các tổ chức, cơ quan liên quan của địa phương chưa tốt.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2013

1. Hoạt động nâng cao năng lực đào tạo

- Tổ chức hội thảo công tác dự giờ của các bộ môn trong khoa Nông Lâm (dự kiến vào tháng 7/2013)

-Thực hiện các thủ tục với đối tác Khoa Nông Lâm tiến hành biên soạn tài liệu hướng dẫn phương pháp dạy học tích cực

- Cùng đối tác Khoa Nông Lâm tiếp tục thực hiện hoạt động phát triển công cụ trực quan phục vụ cho giảng dạy

- Tiến hành thủ tục ký hợp đồng với đối tác Khoa Nông Lâm triển khai viết tài liệu giảng dạy.

- Hoàn thiện công tác chỉnh sửa 5 chương trình khung đào tạo đại học và sửa chương trình chi tiết một số học phần của Khoa Nông Lâm.

- Triển khai mua các thiết bị (bảng fooc, bảng ghim, …) phục vụ hoạt động dạy học tích cực.

2. Hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

- Mười một (11) nhóm nghiên cứu thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo kế hoạch năm 2013 được phê duyệt.

- Tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá các đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án năm 2013.

- Mời chuyên gia ngắn hạn Nhật Bản tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu cho đối tác Khoa Nông Lâm (thời gian dự kiến từ 26/8 – 1/9/2013).

- Tổ chức Khóa tập huấn giúp cho các giảng viên, cán bộ thực hành Khoa Nông Lâm tăng cường về kiến thức và kỹ năng: tiếp cận nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học, viết bài báo khoa học gửi đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Chuyên gia tư vấn từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (thời gian dự kiến từ 23/7  - 25/7/2013)

- Tiếp tục thuê chuyên gia tư vấn trong nước giúp các nhóm nghiên cứu triển khai các hoạt động:

+ Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các thành viên Nhóm nghiên cứu “Điều tra đánh giá tính đa dạng sinh học Khu rừng đặc dụng Côpia, Thuận Châu, Sơn La”, đặc biệt là các thành viên nghiên cứu về lĩnh vực “rau rừng” và “vườn thực vật” cùng với các giảng viên, cán bộ khoa Nông – Lâm trong khuôn khổ dự án TBU-JICA. Chuyên gia tư vấn từ Trường Đại học Lâm nghiệp (thời gian dự kiến từ 13/7 – 17/7/2013).

+ Kỹ thuật thu và xử lý siêu âm, cho các thành viên Nhóm nghiên cứu “Điều tra đánh giá tính đa dạng sinh học Khu rừng Đặc dụng Côpia, Thuận Châu, Sơn La”, Chuyên gia tư vấn từ Viện Sinh Thái Và tài nguyên sinh vật (thời gian dự kiến vào tháng 9/2013).

+ Phương pháp lấy mẫu và hướng dẫn xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên gia cầm, cho các thành viên Nhóm nghiên cứu “Nghiên cứu phát triển chăn nuôi giống gà địa phương, chuyên gia tư vấn từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (thời gian dự kiến tháng 9/2013)

-Triển khai xây dựng 1 nhà lưới và 1 nhà kính, mua sắm trang thiết bị, vật tư dụng cụ phục vụ nghiên từ nguồn vốn ODA.

- Phối hợp với các đối tác Khoa Nông Lâm triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị nghiên cứu cần thiết và chưa có hướng dẫn sử dụng.

3. Hoạt động nâng cao năng lực chuyển giao kỹ thuật.

- Tiếp tục cập nhật thông tin về hoạt động của Dự án lên trang website của Nhà trường.

- Triển khai kế hoạch cùng các nhóm nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu cây rau Sắng, Nhóm nghiên cứu gà địa phương, Nhóm nghiên cứu cây Mắc khén, Nhóm nghiên cứu cây đào địa phương, Nhóm nghiên cứu nuôi trồng nấm ăn, tiến hành các hoạt động chuyển giao xuống các hộ nông dân.

- Tiến hành đánh giá, lấy phản hồi từ nông dân về những kỹ thuật áp dụng trong thực tế của nông hộ tại địa phương.

- Thực hiện một số khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật (từ kết quả nghiên cứu năm 2012) cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kiểm lâm huyện Thuận Châu.

- Tiếp tục thực hiện thu thập tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn và hoạt động nghiên cứu khoa học tại địa phương.

4. Các hoạt động khác

- Làm thủ tục đề nghị Nhà Trường cử năm (5) đối tác Khoa Nông Lâm tham gia tập huấn ngắn hạn tại Nhật Bản.

- Làm thủ tục hành chính với các cơ quan hữu quan cho các chuyên gia ngắn hạn đến làm việc tại Dự án

- Phối hợp cùng Văn phòng JICA Việt Nam đánh giá Dự án (dự kiến từ ngày 1/8 – 8/8/2013).

- Phối hợp cùng với Văn phòng JICA Việt Nam, Ủy Ban hỗ trợ phía Nhật Bản tổ chức cuộc họp JICC lần thứ 3 (dự kiến vào ngày 9/8/2013, tại hà Nội)

- Đàm phái với phía Nhật Bản và làm các thủ tục với các cơ quan hữu quan Việt Nam xin kéo dài Dự án (dự kiến kéo dài 12 tháng hoặc 18 tháng)./.

Bài viết của tác giả: Hoàng Văn Thảnh - Điều phối viên Dự án phía Việt Nam

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm