KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN TBU-JICA

Từ ngày 30/7 – 7/8/2013 ông HIDETUKI KUBO sẽ làm việc tại Trường Đại học Tây Bắc phục vụ hoạt động đánh giá cuối kỳ Dự án TBU-JICA. Mục tiêu của việc đánh giá cuối kì là đưa ra đánh giá về hiệu suất, thành tựu và quá trình thực hiện của Dự án bằng cách thu thập dữ liệu và thông tin về các chỉ số có thể kiểm chứng được dựa trên Ma trận thiết kế Dự án cũng như các dữ liệu và thông tin liên quan khác. Nhằm mục tiêu đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện việc thực hiện Dự án trong thời gian còn lại và để tăng tính bền vững sau khi kết thúc Dự án.

Trong ngày 30/7/2013, Ông Kubo đã làm việc với Ban Quản lý Dự án để thống nhất lịch trình công tác làm việc trong thời gian đánh giá Dự án (Bảng chi tiết kèm theo), kết thúc buổi sáng đoàn đánh giá đã đi thăm các phòng thí nghiệm, một số mô hình đang triển khai tại vườn trường Đại học Tây Bắc: Nhóm Nấm, Nhóm Củ Mài, Nhóm Cỏ.

Trong buổi chiều ngày 30/7/2013, Giáo sư Nishimura – Cố vẫn trưởng Dự án, Ông Kubo và Ông Hideo Ito – điều phối viên Dự án, cùng các thành viên Ban Quản lý Dự án đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm Nghiệp Tây Bắc tại Thuận Châu. Tại Trung tâm đoàn công tác đã được Ông Phạm Quang Thắng – Giám đốc giới thiệu sơ bộ về Trung tâm, các hoạt động chính và một số nghiên cứu đang triển khai tại Trung tâm. Trung tâm có đề xuất mong muốn Dự án sẽ lắp đặt 1 hệ thống nhà lưới nhà kính tại Trung tâm để phục vụ hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm.

Đoàn công tác đã đến thăm thí nghiệm của 3 nhóm: Nhóm nghiên cứu Dưa chuột bản địa, với 2 thí nghiệm chính là: Che phủ và bón phân; Nhóm nghiên cứu lúa với hơn 100 giống lúa đang được trồng thử nghiệm; nhóm nghiên cứu cây củ mài với vườn củ mài đang trong quá trình theo dõi năm thứ 2.

Rời Thuận Châu, đoàn đã đến thăm thí nghiệm của nhóm nghiên cứu Đào tại vườn ươm cây ghép, dự kiến hơn 300 cây đào H’Mông sẽ được ghép mắt vào tháng 9 khi mà cây đủ kích thước.

Kết thúc chuyến công tác thực địa, Ông Kubo cho biết những thông tin về các hoạt động thực địa rất hữu ích cho việc đánh giá Dự án, những ngày sắp tới sẽ thu thập nhiều thông tin hơn về các hoạt động nghiên cứu để đánh giá kết quả của hoạt động nghiên cứu trong khuân khổ Dự án.

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ

TT

Thời gian

Nội dung

Thành viên tham dự

Địa điểm

1

9h – 11h

30/7/2013, thứ ba

Thảo luận kế hoạch

- Chuyển gia JICA

- PMU

Phòng họp JICA, Khoa Nông - Lâm

2

1h30 – 4h30

30/7/2013, Thứ ba

Thăm thực địa tại Thuận Châu

- Chuyển gia JICA

- Ô. Thảnh, Ô. Bính, Bà.Linh

Thuận Châu

3

8h – 10h30

31/7/2013, Thứ tư

- Họp chung

- Chuyển gia JICA

- PMU

Phòng họp 4, tầng 7 nhà điều hành

 

10h30 – 11h30

31/7/2013, Thứ tư

- Thảo luận riêng với Thầy Lân

 

 

4

1h30 – 4h30

31/7/2013, Thứ tư

Thảo luận với các nhóm về các câu hỏi theo PDM

- Khoa, Thảnh (1h30 -2h30)

- Thảnh, Hảo (2h30 – 3h30)

- Thảnh, Lợi (3h30 – 4h30)

- Toàn (4h30 – 5h)

Phòng họp JICA, Khoa Nông - Lâm

5

1-2/8/2013, Thứ 5-6

Phỏng vấn riêng

Lịch chi tiết ở phía dưới

Phòng họp JICA, Khoa Nông - Lâm

6

3-4/8/2013, Thứ 7-CN

Chuyên gia chuẩn bị báo cáo

 

 

7

8h-11h30

5/8/2013, Thứ hai

Chuyên gia phía Nhật Bản thảo luận về báo cáo đánh giá

- Chuyển gia JICA

 

Phòng họp JICA, Khoa Nông - Lâm

8

1h30 – 4h30

5/8/2013, Thứ hai

Thảo luận về báo cáo đánh giá

- Chuyển gia JICA

- PMU

Phòng họp 4, tầng 7 nhà điều hành

9

6/8/2013, Thứ ba

Thảo luận với đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

- Chuyển gia JICA

- Cán bộ văn phòng JICA tại Hà Nội

Phòng họp JICA, Khoa Nông - Lâm

10

8h30 – 11h30

7/8/2013, Thứ tư

Họp đánh giá Dự án

- Chuyển gia JICA

- Cán bộ văn phòng JICA tại Hà Nội

- PMU

Phòng họp 2, tầng 2, nhà điều hành

11

1h30 -4h30

7/8/2013, Thứ tư

Thăm thực địa (Dự kiến)

- Chuyển gia JICA

- Cán bộ văn phòng JICA tại Hà Nội

- PMU

Thực địa

 Bài viết của tác giả: Đào Hữu Bính - GV Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm