HỘI THẢO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DỰ GIỜ GÓP Ý CHUYÊN MÔN DỰ ÁN TBU-JICA NĂM 2013

Ngày 1/12/2013 tại phòng 104C – Nhà C Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội thảo tổng kết công tác dự giờ góp ý chuyên môn năm 2013 trong khuôn khổ Dự án TBU-JICA. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Quản lý Dự án TBU-JICA, toàn bộ giảng viên Khoa Nông – Lâm.

Ths. Nguyễn Văn Khoa – Trưởng nhóm Giáo dục phát biểu tại Hội thảo cho biết, hoạt động dự giờ là một hoạt động quan trọng, đã có nhiều đợt tập huấn về phương pháp dạy học tích cực. Đến nay chúng ta đã có 3 đợt dự giờ và 2 hội thảo. Để hoạt động giảng dạy đạt hiệu quả, được sự nhất  trí của Giám đốc Dự án về kế hoạch tổ chức hội thảo Dự giờ. Các bộ môn tiến hành công tác dự giờ - đánh giá chất lượng, các bộ môn đề xuất phương án dự giờ để đảm bảo chất lượng. 

 Hội thảo tổng kết công tác dự giờ góp ý chuyên môn năm 2013 Dự án TBU-JICA

Ths. Đào Nhân Lợi báo cáo công tác dự giờ và góp ý chuyên môn Bộ môn Lâm học. Ông Lợi cho biết đã có 2 giảng viên được tiến hành dự giờ góp ý chuyên môn. Nhận xét chung cho thấy: Các giảng viên có tuổi đời trẻ nên mạng dạn áp dụng các phương tiện kỹ thuật áp dụng, viết bảng quá nhiều hoặc viết xoá đi ngày thì sẽ khiến sinh viên rất khó hiểu, phân phối bảng chưa hợp lý, chữ viết nhỏ. Giảng viên có kinh nghiệm áp dụng phương pháp thuyết trình và thảo luận rồi tổng hợp rất tốt, trong khi đó các giảng viên trẻ thì khó khăn hơn bởi cách đặt câu hỏi. Mặt khác khi giảng bài đôi khi giọng nói đều đều, chưa nhấn mạnh và trọng tâm của bài giảng. Về chuyên môn đa phần đảm bảo tính chính xác của chuyên môn, phù hợp với chương trình chi tiết. Nhưng quá trình giảng dạy thiếu sự liên hệ giữa các môn học. Giảng viên trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế

TS. Vũ Quang Giảng cho biết báo cáo của bộ môn Lâm học khá tổng quát, phương pháp giảng dạy cần phải căn cứ vào thực tế chất lượng của sinh viên. Tính chủ động và tích cực của sinh viên là hạn chế, cần đưa ra phương pháp tăng tính chủ động của thời gian. Đối với mỗi phần học cần có phương pháp giảng dạy phù hợp. Các giảng viên sẽ từng bước rèn luyện để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ths. Nguyễn Tiến Chính báo cáo công tác dự giờ và góp ý chuyên môn Bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường.  Dự giờ là hoạt động góp ý chuyên môn và tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ cơ hội học tập kinh nghiệm. Ưu điểm: Giảng viên có sự chuẩn bị tốt, thoát ly giáo án, có sự tự tin và sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Nhược điểm: Nhiều slide khiến sinh viên chỉ tập trung ghi chép vì có quá nhiều chữ, ý kiến phát biểu của sinh viên chưa được ghi lên bảng. Góp ý của bộ môn: Bài giảng trình chiếu thiết kế khoa học, đặt câu hỏi và ghi lại ý kiến của sinh viên có tập trung hơn, quản lý giờ học. Đề xuất của bộ môn: Hoạt động dự giờ là cần thiết và có ý nghĩa vì vậy cần duy trì.

Ths. Nguyễn Tiến Chính trình bày báo cáo dự giờ và góp ý chuyên môn Bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

Ths. Đoàn Thị Thuỳ Linh báo cáo công tác dự giờ và góp ý chuyên môn của Bộ môn Sinh học ứng dụng. Bộ môn đã tiến hành dự giờ và góp ý chuyên môn cho 2 giảng viên, với sự tham gia của 5/7 thành viên. Điểm mạnh: Bài giảng chuẩn bị tốt, có nhiều kiến thức thực tiễn, tóm tắt và tổng hợp kiến thức, tổng hợp nhiều phương pháp tích cực, khai thác nhiều phương tiện giảng dạy, tác phong giảng dạy tốt. Tồn tại: Giảng viên nên ghi giảm nhiều hơn, giảm bớt tên khoa học của loài và sử dụng tờ thay thế, nếu thảo luận cần chuẩn bị tốt hơn. Đề xuất: Tổ chức thường xuyên các đợt thao giảng để nâng cao trình độ, tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng giáo án điện tử.

Giảng viên Hồ Văn Trọng báo cáo công tác dự giờ và góp ý chuyên môn của Bộ môn Chăn nuôi thú y. Bộ môn đã tiến hành dự giờ và góp ý chuyên môn cho 5 giảng viên, sau mỗi tiết dự giờ đều tiến hành họp góp ý trao đổi chuyên môn. Điểm mạnh: Bài giảng đảm bảo nội dung chuyên môn, thiết kế khoa học, sử dụng nhiều công cụ trực quan, thoát ly giáo án, kết hợp nhiều phương pháp. Hạn chế: Các bài giảng cần liên hệ nhiều hơn với thực tiễn, nhiều giảng viên dạy nhanh, cần tạo không khí thoải mái, cách đặt câu hỏi đôi khi chưa hợp lý, việc bao quát lớp học chưa tốt. Đề xuất: Cần thường xuyên tổ chức hoạt động thao giảng, khuyến khích tất cả các giảng viên đăng ký thao giảng, tổ chức lớp học biên soạn bài giảng điện tử, tăng cường hoạt động trao đổi chuyên môn.

Ths. Vũ Phong Lâm báo cáo công tác dự giờ và góp ý chuyên môn của Bộ môn Nông học. Bộ môn đã dự giờ và góp ý chuyên môn cho 8 giảng viên. Ưu điểm: Bài giảng thiết kế logic, có liên hệ thực tế và ví dụ minh hoạ, nội dung kiến thức thiết kế khoa học, tác phong giảng dạy chuẩn mực, giảng viên sử dụng kiến thức mới. Có 87,5% giảng viên áp dụng phương pháp thuyết trình và viết bảng, có sử dụng video để hỗ trợ bài giảng. Nhược điểm: Viết đề mục chưa khoa học, nên có câu dẫn, trước khi đặt câu hỏi cần có câu dẫn, chưa phát huy hết vai trò của công cụ trực quan. Kết luận: Các giảng viên đều có sự đầu tư nâng cao chất lượng bài giảng, áp dụng nhiều phương pháp để tăng hiệu quả, chất lượng giờ dạy nâng cao, hoạt động dự giờ đã nâng cao chất lượng giảng dạy. Kiến nghị: Công tác dự giờ cần tiến hành thường xuyên trong học kỳ tới và các giảng viên cần chủ động nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ths. Vũ Phong Lâm báo cáo kết quả dự giờ và góp ý chuyên môn Bộ môn Nông học

Phát biểu trong phần thảo luận, Ths. Vũ Thị Đức cho biết về mặt lý thuyết phương pháp dạy học tích cực là phát huy tính tích cực của cả người học và người dạy. Sinh viên học độc lập hay học tương tác sau khi có được phương pháp học tập tích cực. Khoa chúng ta sinh viên còn hạn chế về khả năng học tập tích cực, trước mỗi môn giảng nên có nội dung hướng dẫn cách học. Mặt khác đổi mới cách giảng dạy nhưng lại không đổi mới cách đánh giá là chưa phù hợp.

Ths. Nguyễn Tiến Dũng cho biết nếu sinh viên chưa có máy tính có thể lên thư viện để sử dụng, giảng viên cần nắm được nguồn tài liệu để hướng dẫn sinh viên tự học. Nội dung không khó có thể cho sinh viên đọc trước và giải đáp vấn đề sinh viên thắc mắc, sinh viên thông qua làm bài tập tình huống để sử dụng lý thuyết. Khi thảo luận đề nghị nhóm chỉ ra ai không tham gia thảo luận, nếu nhất trí cả nhóm cùng thảo luận thì sẽ gọi bất kỳ sinh viên nào trong nhóm và điểm sẽ áp dụng cho cả nhóm. Nhiều nội dung đề nghị đọc trước chỉ có ở trong sách tại Thư viện sẽ giúp cho sinh viên chăm chỉ lên thư viện tìm đọc tài liệu hơn.

Hội thảo đã tổng kết công tác dự giờ của 5 bộ môn trong Khoa và thảo luận sôi nổi về phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Nông – Lâm trong thời gian tới.

Bài viết cuả tác giả: Đào Hữu Bính - giảng viên Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN