KẾT QUẢ KHOÁ TẬP HUẤN THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CỦA GIÁO SƯ YOSIMURA

Trong hai ngày 28-29/4/2014 tại phòng 106C đã diễn ra khoá tập huấn về thiết kế thí nghiệm và phân tích số liệu dành cho các giảng viên cán bộ Khoa Nông – Lâm trong khuôn khổ Dự án TBU-JICA. Giáo sư Yoshimura – Trường Đại học Kyushu đã lần lượt giới thiệu cho các giảng viên về các phương pháp thiết kế thí nghiệm và phân tích số liệu thông qua việc sử dụng các phần mềm

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm