KHOÁ TẬP HUẤN “KIỂM SOÁT BỆNH HẠI CÂY TRỒNG”

Trong  khuôn khổ dự án JICA – TBU, từ ngày  4/9 – 12/9/2014 tại Khoa Nông – Lâm đã diễn ra khoá tập huấn về “Kiểm soát bệnh hại cây trồng” dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của thầy giáo - PGS. TS. Matsumoto đến từ trường Đại học Kyushu Nhật Bản.

Khoá tập huấn được thực hiện nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng trong việc thu thập, nuôi cấy, nhân sinh khối vi sinh vật đối kháng và sử dụng chúng trong quản lý bệnh hại cây trồng.

Tham dự khoá tập huấn bao gồm các giảng viên cán bộ bộ môn Nông học, bộ môn Lâm học, bộ môn Sinh học ứng dụng và một số em sinh viên thuộc chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Nông học.

Lớp học đã được thầy giáo Matsumoto chia sẻ những kết quả nghiên cứu và những kiến thức của thầy trong lĩnh vực bệnh hại cây trồng:

+ Sử dụng phân loại hoá học để xác định một số loại bệnh gây hại trên cây mạ bằng phương pháp phân tích axit béo.

+ Nghiên cứu sự phát sinh các chủng từ loài nấm Rhizoctonia trên cây lúa bằng phương pháp phân tích trình tự và kỹ thuật phân tích dấu vân tay (Rep - PCR).

+ Nghiên cứu về bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae pv.) tại Việt Nam.

+ Quản lý bệnh khô vằn (Rhizoctonia).

+ Kiểm soát các bệnh hại cây trồng lây qua đất trồng và do côn trùng chân đốt gây ra trên rau.

+ Vi khuẩn Pseudomonas trong kiểm soát sinh học

+ Biện pháp sinh học trong kiểm soát bệnh hại.

+ Sự phát triển của các bệnh trong lòng đất – chuẩn đoán và kiểm soát bằng kỹ thuật mồi nhử.

+ Biến đổi sinh lý trên cây trồng bị bệnh và biện pháp kiểm soát

Đồng thời lớp học cũng được thầy giáo hướng dẫn thực hành:

+ Quan sát và thu mẫu bệnh trên đồng ruộng.

+ Phương pháp tạo mồi nhử bệnh trong đất và đặt mồi nhử vào đất.

+ Phương pháp nuôi cấy mẫu bệnh thu thập được (từ cây bệnh, từ mồi nhử) để tạo các Isolate, quan sát trên kính hiển vi để phân loại nấm bệnh.

+ Phương pháp pha dung dịch nhuộm màu sợi nấm để dễ quan sát đặc điểm hình thái nấm.

+ Phương pháp bảo quản thể phân lập.

Với sự nhiệt tình hướng dẫn chuyên môn của thầy giáo, sự hỗ trợ từ phiên dịch viên, lớp học đã thu được những kiến thức và kỹ năng bổ ích trong lĩnh vực quan sát, mô tả, thu thập và phân lập các mẫu bệnh, các biện pháp kiểm soát sinh học trong bệnh hại cây trồng. Những kiến thức quý báu này chắc chắn sẽ được các giảng viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật và Nông học áp dụng hiệu quả vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Một số hình ảnh khoá tập huấn:

 

Lớp học thu mẫu bệnh trên đồng ruộng

 

Thầy Matsumoto hướng dẫn kỹ thuật nuôi cấy mẫu bệnh tại phòng thí nghiệm Khoa Nông – Lâm

 

Thầy Matsumoto hướng dẫn cách phân loại nấm dựa vào đặc điểm hình thái

Bài viết của tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà - Giảng viên Khoa Nông - Lâm
Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN