Dự án JICA

Mới đây tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Điện Biên đã ký kết Biên bản thoả thuận chính thức dự án hợp tác kỹ thuật “Quản lý Rừng Bền vững tại Vùng đầu nguồn Tây Bắc”. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm với khoản tài trợ 5,5 triệu

USD

từ

 

JICA.