KẾT QUẢ THẢO LUẬN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN TBU-JICA

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2013 tại phòng họp 2 Trường Đại học Tây Bắc đã tiến hành thảo luận kết quả đánh giá cuối kỳ Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc”. Tham dự cuộc họp về phía Trường Đại học Tây Bắc có TS. Nguyễn Văn Bao – Hiệu Trưởng Nhà trường, TS. Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu Trưởng kiêm Giám đốc Dự án, TS. Vũ Quang Giảng – Trưởng Khoa Nông – Lâm kiêm Trưởng Ban Quản lý Dự án, Ths.Hoàng Văn Thảnh – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế kiêm Điều phối viên Dự án phía Việt Nam và các thành viên trong Ban Quản lý Dự án; phía 

Read more...

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN TBU-JICA

Từ ngày 30/7 – 7/8/2013 ông HIDETUKI KUBO sẽ làm việc tại Trường Đại học Tây Bắc phục vụ hoạt động đánh giá cuối kỳ Dự án TBU-JICA. Mục tiêu của việc đánh giá cuối kì là đưa ra đánh giá về hiệu suất, thành tựu và quá trình thực hiện của Dự án bằng cách thu thập dữ liệu và thông tin về các chỉ số có thể kiểm chứng được dựa trên Ma trận thiết kế Dự án cũng như các dữ liệu và thông tin liên quan khác. Nhằm mục tiêu đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện việc thực hiện Dự án trong thời gian còn lại và để tăng tính bền vững sau khi kết thúc Dự án.

Read more...

BÁO CÁO KẾT QUẢ Nghiên cứu nuôi trồng mốt số loại nấm ăn có giá trị (đến tháng 7/2013)

 Chiều ngày 29/7/2013 tại phòng họp 5 Trường Đại học Tây Bắc, nhóm nghiên cứu Nấm đã làm việc với TS. Đoàn Đức Lân – Giám đốc Dự án TBU-JICA và Ông Bùi Văn Hảo – Trưởng nhóm nghiên cứu. Tại buổi làm việc nhóm đã trình bày kết quả nghiên cứu từ tháng 7/2012 – 7/2013 và đề xuất một số nội dung sẽ tiến hành trong năm 2014 nếu Dự án được kéo dài.

Read more...

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM CỦ MÀI (Đến tháng 6 năm 2013)

Sáng ngày 29/7/2013 tại phòng họp 5 Trường Đại học Tây Bắc, nhóm nghiên cứu củ mài đã làm việc với TS. Đoàn Đức Lân – Giám đốc Dự án TBU-JICA và Ông Bùi Văn Hảo – Trưởng nhóm nghiên cứu. Tại buổi làm việc nhóm đã trình bày kết quả nghiên cứu từ tháng 1/2012 – 6/2013 và đề xuất một số nội dung sẽ tiến hành trong năm 2014 nếu Dự án được kéo dài.

Read more...

DỰ ÁN TBU - JICA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Sáng ngày 19/07/2013 tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động Dự án TBU-JICA 6 tháng đầu năm 2013 và thảo luận về kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2013.

Read more...

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey