Hội thảo cơ chế, chính sách lâm nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên: Nhà nước và nhân dân cùng làm


Ngày 29-12, tại TP. Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách lâm nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên”.

Hội thảo nhằm trao đổi về tình hình thực hiện chính sách lâm nghiệp vùng Tây Nguyên cũng như đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại về cơ chế, chính sách cho toàn vùng. Thứ trưởng Hứa Đức Nhị cùng với Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên ông Trần Việt Hùng chủ trì Hội thảo.

Đại diện cho Tổng cục Lâm nghiệp, Ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết: Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách lâm nghiệp cho cả nước nói chung và đặc biệt là vùng Tây Nguyên. Các cơ chế, chính sách lâm nghiệp hiện hành đã và đang phát huy tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển lâm nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại địa bàn Tây Nguyên, không ít chính sách còn bất cập, hiệu lực và hiệu quả chưa cao, thậm chí một số chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống”.

Tây nguyên được xác định là vùng chiến lược trọng điểm trong phát triển lâm nghiệp Việt Nam. Một loạt những chính sách của nhà nước đã được triển khai để phát triển lâm nghiệp tại đây. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển lâm nghiệp trên 494 tỷ đồng, bình quân hàng năm khoảng trên 98 tỷ đồng, cùng với những dự án được triển khai như Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng, Dự án Phòng hộ đầu nguồn sông Ba, Dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn, Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên… đã mang lại hiệu quả thiết thực để phục hồi rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tăng cường vai trò phòng hộ của rừng, cũng như góp phần xóa đói, giảm nghèo và ổn định kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Đặc biệt là chính sách giao đất giao rừng, thuê rừng, khoán bảo vệ rừng và các cơ chế hưởng lợi liên quan cụ thể như quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tại các tỉnh Tây Nguyên đã thu hút được sự tham gia của đồng bào vào việc trồng và bảo vệ rừng. Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã tiến hành giao và khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 116.470 ha cho 7.208 hộ, trong đó: giao 31.233 ha rừng cho 2.412 hộ; khoán bảo vệ 85.237 ha rừng cho 4.796 hộ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bá Ngãi, cũng phải nhìn nhận hiện nay vẫn còn một số vấn đề vướng mắc tồn tại trong cơ chế, chính sách lâm nghiệp vùng Tây Nguyên đặc biệt là chính sách giao đất, giao rừng, thuê, khoán bảo vệ rừng. Giao rừng, cho thuê rừng chưa gắn với giao đất cho thuê đất lâm nghiệp. Nhiều nơi, diện tích rừng và đất rừng chưa được giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức công tác khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân ở một số nơi hiệu quả còn thấp, người nhận khoán vẫn nhận tiền nhưng không thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng…

Để giải quyết vấn đề này, theo đông đảo đại biểu tham gia Hội thảo, trong thời gian tới, cần tăng thời gian giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lên 70 năm. Tiến hành hỗ trợ áp dụng mức kinh phí thực hiện giao rừng, cho thuê rừng với mức bình quân 300.000 đ/ha rừng. Không tiến hành thu tiền sử dụng đất của các cộng đồng, hộ gia đình cá nhân như đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên ông Trần Việt Hùng cho biết: Ban chỉ đạo Tây Nguyên sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, Dự án FLITCH (Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên) sớm tổ chức các Hội nghị để thảo luận sâu hơn về việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên gắn với phát triển sinh kế và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, kết hợp với Dự án FLITCH đẩy nhanh các hoạt động đánh giá, rà soát hiện trạng rừng của Tây Nguyên nhằm tạo xây dựng định hướng cho chính sách phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên gắn với phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là chính sách giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình.

Các đại biểu tham dự Hội thảo còn tiến hành triển khai thảo luận các nhóm chính sách về đất đai; Quản lý, sử dụng và phát triển rừng; Bảo vệ rừng và chính sách đầu tư tài chính, để có cái nhìn cụ thể và bước đầu thiết lập một hệ thống chính sách thống nhất cho phát triển lâm nghiệp, kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị đã chỉ đạo các cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan cần nhanh chóng xây dựng các chính sách, quy định phù hợp để quản lý rừng dựa vào cộng đồng theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm như chính sách giao một phần rừng tự nhiên cho cộng đồng; Có cơ chế về quyền sở hữu rừng tự nhiên giao cho cộng đồng, hộ gia đình khoanh nuôi, bảo vệ thành rừng để chủ rừng an tâm đầu tư bảo vệ rừng, có cơ chế ưu tiên cho các hộ nghèo, dân tộc ít người tham gia các hoạt động trồng rừng công nghiệp tập trung và chế biến lâm sản quy mô nhỏ của các doanh nghiệp, trang trại lâm nghiệp để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập và coi đó là chìa khóa cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên.