Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm

Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm nhiệm kỳ 2014 - 2017

 DANH SÁCH BCH LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014 - 2017

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Nhiệm vụ

Số đt/email

1

Đặng Văn Công

GVCB

Bí thư

0916054108

2

Nguyễn Văn Quý

K54 ĐH BVTV

P.Bí thư

0982540045

3

Hoàng Thị Thúy

K53 ĐH CN

P. Bí thư

01665208995

4

Lường Văn Hai

K53 ĐHLS

Ủy viên

0164500142

5

Lò Thị Bon

K53ĐHNH

Ủy viên

0962556235

6

Hà Thanh Duyên

K53QL

Ủy viên

01682899234

7

Quàng Văn Phúc

K54ĐHCN

Ủy viên

01674250433

8

Nguyễn Thị Mai Hương

K54ĐHQL B

Ủy viên

01655975876

9

Nguyễn Thị Mai Linh

K54ĐHQL C

Ủy viên

0962075899

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm