HỘI SINH VIÊN KHOA NÔNG – LÂM THAM GIA CUỘC THI VIDEO TUYÊN TRUYỀN DO HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC PHÁT ĐỘNG

Tối ngày 16 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường A2, Trường đại học Tây Bắc đã diên ra Hội thi video tuyên truyền do Hội sinh viên Trường ĐH Tây Bắc tổ chức.

Xem tiếp...