Làm việc cùng đoàn công tác Trường Đại học Southern Cross

Từ ngày 24 - 26/11/2018, cán bộ giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc cùng đoàn công tác Trường Đại học Southern cross - Úc đã tiến hành khảo sát điều tra động thực vật tại khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La và Vườn thực nghiệm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc. Tham gia chuyến khảo sát thực địa có GS. Doland - Trường Đại học Souther Cross và các thành viên đoàn công tác; TS. Vũ Đức Toàn, ThS.Trần Quang Khải, ThS. Đinh Văn Thái - Giảng viên Khoa Nông - Lâm; ông Đào Văn Tưởng - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La; TS. Hà Văn Tiệp - Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc và một số cán bộ của hai đơn vị.

Buổi chiều ngày 24 tháng 11 năm 2018, tại Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La, đồng chí Đào Văn Tưởng - Giám đốc Khu Bảo tồn giới thiệu về lịch sử thành lập khu Bảo tồn, tài nguyên động thực vật ở khu Bảo tồn. Sau đó cùng đoàn công tác tiến hành khảo sát điều tra thực địa tại khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La vào ngày 25/11/2018.

Ngày 26/11/2018, TS. Hà Văn Tiệp - Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc giới thiệu về Trung tâm, Vườn thực nghiệm, Khu rừng và Mô hình Trung tâm quản lý, xây dựng. Sau đó cùng đoàn công tác tiến hành điều tra thực địa tại Vướn thực nghiệm của Trung tâm.

Qua đợt khảo sát, điều tra của cán bộ giảng viên Khoa Nông - Lâm, Trường Đại học Tây Bắc cùng đoàn công tác Trường Đại học Southern Cross - Úc đã sơ bộ xác định được một số loài động thực vật quý hiếm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La và Vườn thực nghiệm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

Trần Quang Khải - Giảng viên

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm