Làm việc với TS. Heidi Christiana Zimmer - Trường Đại học Southern Cross

Từ ngày 20 đến hết ngày 21/04/2019 tại phòng họp 103D của Khoa Nông Lâm - Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra hoạt động tập huấn trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Tây Bắc (TBU) và Trường Đại học Southern Cross – Australia (SCU) được ký kết tháng 6/2017. Đây cũng là hoạt động thuộc Dự án “Thúc đẩy và mở rộng Nông lâm kết hợp hướng theo thị trường và các giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc Việt Nam” do ACIAR tài trợ. Nội dung khóa tập huấn là hướng dẫn phân tích số liệu và trình bày kết quả trong báo cáo khoa học, do TS. Heidi Christiana Zimmer là giảng viên, nhà nghiên cứu của SCU giảng dạy.

Đi thực địa tại mô hình xã Bó Mười, huyện Thuận Châu

Tham dự khóa tập huấn có 15 giảng viên và sinh viên Khoa Nông Lâm. Các học viên được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm R, thực thành phân tích các tiêu chuẩn T-TEST, ANOVA, Chisq– TEST và ứng dụng các tiêu chuẩn này trong các dạng số liệu cụ thể. Khóa tập huấn cũng được TS. Heidi hướng dẫn cách lập biểu đồ hiển thị Arrows bar và cách trình bày kết quả xử lý số liệu trên báo cáo, bài báo khoa học.

Sau hơn một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai trường TBU và SCU, nhóm nghiên cứu đã thiết lập được mô hình canh tác nông lâm kết hợp tại bản Noong Sàng, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu. Mô hình được thiết kế với 3 công thức, 3 lần lặp theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (CT1: Mận trồng thuần; CT2: Mận + Cà phê + cỏ Sả; CT3: Mận + cỏ Sả), đến nay các thành phần cây trồng trong mô hình đang sinh trưởng tốt. Hoạt động tập huấn ngắn hạn cho nhóm nghiên cứu và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm sử dụng phần mềm R để xử lý, phân tích số liệu thí nghiệm và trình bày kết quả nghiên cứu trong báo cáo, bài báo khoa học, nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của phương thức trồng xen tới sinh trưởng của các cây trồng trong mô hình là rất cần thiết. Bên cạnh đó, khi gửi báo cáo hoặc bài báo khoa học đến các tạp chí quốc tế đòi hỏi tất cả các phần mềm hỗ trợ viết, xử lý, phân tích số liệu của tác giả phải là phần mềm chính thống, không vi phạm bản quyền, nên phần mềm R không phải mua bản quyền đáp ứng được yêu cầu này.

Kết thúc khóa tập huấn, ThS. Hoàng Thị Thanh Hà – Trưởng Bộ môn Nông học đã chia sẻ “khóa tập huấn thực sự có ý nghĩa đối với giảng viên và sinh viên các ngành Nông Lâm. Dự án cần tổ chức thêm các khóa tập huấn tương tự về cách viết bài báo khoa học, vì các cán bộ giảng viên Khoa Nông Lâm hiện nay có rất nhiều kết quả nghiên cứu nhưng năng lực viết bài còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng để gửi bài đăng trên các tạp chí quốc tế…”. Hỗ trợ viết và gửi đăng bài báo trên tạp chí quốc tế cũng là vấn đề quan tâm của rất nhiều cán bộ giảng viên Khoa Nông Lâm.

TS. Vũ Đức Toàn - Giảng viên

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm