Thông báo veef việc tham gia các cuộc thi [Liên chi đoàn]

Liên chi đoàn thông báo về việc hưởng ứng tham gia các cuộc thi

Xem tiếp...

Sơ kết hoạt động LCĐ trong HK I năm học 2016 - 2017

Học kỳ I năm học 2017 - 2017 đã kết thúc, Liên chi đoàn đã phối hợp tích cực với Chi bộ, BCN Khoa và các tổ chức đoànthể trong Khoa Nông - Lâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho sinh viên.

Xem tiếp...

Tổng kết hoạt động Liên chi đoàn năm 2016

Tổng kết hoạt động Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm năm 2016, Liên chi đoàn đã triển khai nhiều hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Xem tiếp...

BÁO CÁO KẾT QUẢ Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2015

Thực hiện kế hoạch số 257 KH/TWĐTN-BTG ngày 09/01/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Đoàn trường Đại học Tây Bắc về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015; Thiết thực kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2015). BCH Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2015, kết quả đạt được như sau:

Xem tiếp...

KHOA NÔNG – LÂM TỔ CHỨC HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Thực hiện Kế hoạch của BCH Đoàn Trường và Kế hoạch hoạt động Tháng thanh niên 2015 của Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ ngày 20 – 28/3/2015 đã diễn ra giải bóng đá Nam sinh viên giữa các ngành trong Khoa Nông – Lâm tại sân bóng sau nhà C, Trường Đại học Tây Bắc.

Xem tiếp...