Tuổi trẻ Khoa Nông – Lâm với hoạt động tháng thanh niên năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-ĐTN, ngày 26 tháng 2 năm 2018 của Đoàn Trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2018 và kế hoạch số 03/KHPH-ĐTN-HSV, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Đoàn Trường Đại học Tây Bắc về việc phối hợp tổ chức chương trình chào mừng ngày thành lập Đoàn 36/3/2018. Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên sinh viên đối với các hoạt động của Nhà trường, Đoàn trường và của Khoa Nông – Lâm; thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; giúp đoàn viên, sinh viên có điều kiện tham gia các hoạt động tập thể, đoàn thể; nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức hoạt động, rèn luyện sự tự tin, tính năng động, chủ động và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Read more...

Vàng A Mẻ - tấm gương đoàn viên đam mê nghiên cứu khoa học

Vàng A Mẻ sinh ra và lớn lên tại xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Từ nhỏ Vàng A Mẻ đã được làm quen với các cây thuốc bản địa của người dân tộc H’Mông nơi đây. Khi còn là học sinh trung học, Mẻ rất chịu khó tham gia lao động phụ giúp gia đình, không ít lần Mẻ bị những vết xây xát ở chân và tay nhưng nhờ có những cây thuốc ngay trên nương mà vết thương của Vàng A Mẻ đã kịp thời được cầm máu và chữa khỏi. Từ đó, niềm đam mê tìm hiểu về cây thuốc của Vàng A Mẻ đã hình thành và lớn dần.

Read more...

Thông báo veef việc tham gia các cuộc thi [Liên chi đoàn]

Liên chi đoàn thông báo về việc hưởng ứng tham gia các cuộc thi

Read more...

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng

Liên chi đoàn thông báo Kế hoạch Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng

Read more...

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Liên chi đoàn thông báo Kế hoạch Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,               đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Read more...