LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NÔNG – LÂM TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH “NGÀY THỨ 7 XANH”

Hưởng ứng các hoạt động “Ngày thứ 7 xanh” của BCH Đoàn trường, đồng thời thực hiện kế hoạch tháng Thanh niên và các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 của Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm. Trong ngày thứ 7 hàng tuần, Liên chi đoàn đã tổ chức vệ sinh toàn bộ khuôn viên Trường ở các trục đường xung quanh khu vực nhà điều hành và tòa nhà C, Khoa Nông – Lâm.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm