KHOA NÔNG – LÂM TỔ CHỨC HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Thực hiện Kế hoạch của BCH Đoàn Trường và Kế hoạch hoạt động Tháng thanh niên 2015 của Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ ngày 20 – 28/3/2015 đã diễn ra giải bóng đá Nam sinh viên giữa các ngành trong Khoa Nông – Lâm tại sân bóng sau nhà C, Trường Đại học Tây Bắc.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm