BÁO CÁO KẾT QUẢ Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2015

Thực hiện kế hoạch số 257 KH/TWĐTN-BTG ngày 09/01/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Đoàn trường Đại học Tây Bắc về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015; Thiết thực kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2015). BCH Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2015, kết quả đạt được như sau:

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm