Tổng kết hoạt động Liên chi đoàn năm 2016

Tổng kết hoạt động Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm năm 2016, Liên chi đoàn đã triển khai nhiều hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NÔNG - LÂM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Sơn La, ngày ..... tháng ....... năm 2016

             

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI

NĂM 2016

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LIÊN CHI ĐOÀN NĂM 2016

1. Thuận lợi

          - Liên chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tin tưởng của Chi bộ Khoa Nông - Lâm, BCH Đoàn trường.

          - Đại đa số các đoàn viên trong Liên chi đoàn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với Nhà trường và xã hội.

          - Tập thể Liên chi đoàn có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, sức trẻ, năng động, sáng tạo.

            - Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng hoàn thiện và đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và NCKH của sinh viên toàn Trường nói chung và sinh viên Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm nói riêng.

2. Khó khăn

            - Nhiều đoàn viên ở ngoại trú nên gây trở ngại cho việc tập hợp và triển khai các hoạt động của Liên chi.

            - Một số ít đoàn viên vẫn còn tư tưởng ỷ lại, sống thực dụng, vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường.

            - Số lượng đoàn viên trong Liên chi là dân tộc thiểu số lớn, rụt rè và chưa có kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động đoàn, dẫn đến Liên chi đoàn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TRONG NĂM 2016

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong

      - BCH Liên chi thường xuyên quán triệt tư tưởng và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định, quyết định, chỉ thị, thông báo, kế hoạch của BCH Đoàn trường và Chi bộ khoa Nông - Lâm.

      - 100% đoàn viên sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học tập trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học và tham gia lao động vệ sinh theo sự phân công của BCH Đoàn trường.

      - 100% đoàn viên trong Liên chi tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

      - Hàng tháng đều ra một số báo đặc biệt  đăng trên Bảng tin của Đoàn trường nhằm tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm tới toàn thể các đồng chí đoàn viên.

      - Trong liên chi đoàn không có  đoàn viên sinh viên vi phạm pháp luật và mắc vào các tệ nạn xã hội.

      - Nhiều đoàn viên trong Liên chi đoàn tham gia các câu lạc bộ trong trường như: CLB Tuổi trẻ sống đẹp, CLB tình nguyện, CLB bóng chuyền, CLB khiêu vũ... Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc và tính mạnh rạn, tự tin cho đoàn viên thanh niên.

          * Tồn tại, hạn chế

- Một số đồng chí đoàn viên khi tham gia các hoạt động tập thể còn chưa thực sự nhiệt tình, tham gia mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao.

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học

- Liên chi đoàn luôn nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác rèn luyện nghiệp vụ, kĩ năng nghề nghiệp của các đoàn viên sinh viên.

- Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa, Liên chi đoàn đã phối hợp tích cực và hiệu quả với các tổ chức đoàn thể, các tổ bộ môn trong Khoa tổ chức thành công Hội nghị học tốt, Hội nghị định hướng nghề nghiệp.

- Phong trào NCKH của Khoa ngày càng được đẩy mạnh, các đoàn viên đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, tài liệu, đồng thời tranh thủ thời gian để tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu. Trong năm 2016 có 11 đề tài cấp Trường của sinh viên với 23 sinh viên tham gia thực hiện; 23 đề tài cấp Khoa sinh viên.

            - Nhiều đoàn viên giảng viên là chủ nhiệm đề tài NCKH các cấp, chủ trì và tham gia nhiều dự án hợp tác quốc tế, tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, cụ thể: 6 đề tài cấp Trường; 11 đề tài, dự án cấp Bộ, Tỉnh; Hơn 10 đồng chí tham gia vào các đề tài, dự án do các giảng viên trong Khoa chủ trì; 100% đoàn viên là giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH hoặc khóa luận tốt nghiệp và đều được xếp loại từ Giỏi trở lên (đạt chỉ tiêu đề ra).

          -  Trong năm 2016 có 1 đoàn viên là giảng viên đi học NCS tại nước ngoài (đồng chí Vũ Phong Lâm – Hàn Quốc.

          Một số tồn tại, hạn chế:

          - Một số đoàn viên còn chưa có ý thức cao trong học tập, tham gia NCKH, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Số lượng đoàn viên sinh viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường chưa được nhiều do điểm học tập thấp.

- Một số đoàn viên là giảng viên chưa chủ trì đề tài các cấp, chưa có bài báo được đăng trên các Tạp chí.

3. Công tác củng cố tổ chức Đoàn và phát triển Đảng

   - Đa số các đoàn viên đều nhận thức được vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Có ý thức học tập, rèn luyện để  nâng cao nhận thức chính trị, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

            - Công tác bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên luôn được Liên chi đoàn quan tâm, 100% cán bộ Đoàn trong Liên chi được tham gia lớp tập huấn công tác Đoàn hàng năm do Đoàn trường tổ chức.

            - Trong năm 2016, BCH Liên chi đã giới thiệu công nhận cho 68 đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng, đề nghị Chi bộ thẩm tra lý lịch Đảng cho 10 đồng chí đoàn viên, giới thiệu kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam cho 8 đoàn viên.

Một số tồn tại, hạn chế:

Nhiều đồng chí đoàn viên sau khi được kết nạp Đảng đã không tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động của Liên chi đoàn.

4. Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và ngoại khoá

- Liên chi đoàn tích cực tham gia những hoạt động VHVN – TDTT do Đoàn trường, Công đoàn và Khoa phát động.

- Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Liên chi đoàn đã cố vấn và giúp đỡ có hiệu quả cho đội thi của khoa trong nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao: kết quả đạt giải Nhất bóng đá nam cán bộ giảng viên năm 2015 – 2016 và nhiều thành tích khác.

- Liên chi đoàn đã tổ chức thành công hoạt động giao lưu thể thảo chào mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào năm 2016. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng giúp sinh viên Lào hòa nhập với môi trường học tập, tăng mối quan hệ đoàn kết giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào.

- Liên chi đã phối hợp cùng các Liên chi đoàn khoa Ngữ văn, Liên chi đoàn khoa Lý luận Chính trị  tham gia tích cực và có chất lượng Hội trại “Ngày hội văn hoá các dân tộc Tây Bắc” và đạt giải Nhất. Đồng thời cũng tham gia nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể trong lễ hội và đạt nhiều giải cao (giải Ba các cuộc thi kéo co, nhảy bao bố, ném còn)

- Liên chi đoàn được BCN Khoa giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động Hội thao cấp Khoa đảm bảo hiệu quả.

Ngoài ra, Liên chi đoàn tích cực tổ chức giao lưu thể thao, trong đó nòng cốt là chi đoàn giảng viên cán bộ với chi đoàn GVCB khoa Thể dục, Chi đoàn GVCB khối Văn phòng và nhiều chi đoàn sinh viên, đơn vị ngoài Nhà trường.

Tồn tại, hạn chế:

  Một số đoàn viên chưa thực sự nhiệt tình trong các hoạt động phong trào, rèn luyện sức khoẻ cũng như nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động nhóm.

5. Các công tác khác

- Trong năm 2016, có nhiều đoàn viên trong chi đoàn luôn nỗ lực phấn đấu và tham gia nhiệt tình mọi hoạt động.

- Tích cực ủng hộ các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện do Hội chữ thập đỏ Nhà trường, do Đoàn trường phát động. Liên chi đoàn đã phát động các đoàn viên tích cực tham gia đóng góp ủng hộ bằng hiện vật và tiền mặt cho các Chương trình từ thiện của Nhà trường và Đoàn trường phát động.

- Liên chi đoàn tích cực hưởng ứng chương trình Hiến máu nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và Đoàn trường phát động. Trong đó có hơn 100 đoàn viên đã trực tiếp hiến máu và hơn 200 đoàn viên tham gia công tác hỗ trợ cho Chương trình.

- Các đoàn viên đều là những thành viên tích cực, gương mẫu trong trào xây dựng môi trường học đường lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội.

- BCH Liên chi đoàn Khoa Nông - Lâm luôn chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng cho các đồng chí đoàn viên trong Liên chi đoàn, nhằm động viên, khích lệ kịp thời những thành tích mà đoàn viên trong Liên chi đoàn đạt được. Trong năm 2016 có nhiều đồng chí trong Liên chi đoàn đã được Liên chi và đoàn cấp trên khen thưởng. Điển hình như:

- Có 19 đồng chí nhận được giấy khen của Ban chủ nhiệm Khoa.

- Có 2 đồng chí nhận được giấy khen của Hiệu trưởng, 4 đồng chí nhận được giấy khen của Công đoàn Trường.

7. Công tác chỉ đạo của BCH Liên chi đoàn

Được sự chỉ đạo của Chi bộ, của đoàn cấp trên và sự ủng hộ của các đoàn viên, cùng với sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, BCH Liên chi đoàn đã chỉ đạo các hoạt động của Liên chi đoàn một cách hiệu quả và đã đạt được những kết quả đáng nghi nhận. Đánh giá một cách tổng thể, BCH Liên chi đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tồn tại hạn chế

- Ý thức tổ chức kỷ luật của một số đoàn viên trong sinh hoạt tập thể chưa cao, các hoạt động chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

- Số lượng đoàn viên tham gia cổ vũ cho các hoạt động Hội thao, Hội diễn chưa nhiều và còn mang nặng tính hình thức.

- Kết quả học tập  và nghiên cứu khoa học có nhiều thành tích đáng khen ngợi nhưng vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: Số lượng đoàn viên có học lực từ trung bình trở xuống vẫn cao, số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học chưa tương xứng với thế mạnh của Khoa.

2. Bài học kinh nghiệm

          Để đạt kết quả cao trong các hoạt động cần luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong Liên chi. BCH liên chi cần phân công, giao việc cho từng đồng chí đúng thế mạnh, đúng sở trường để đạt được hiệu quả cao.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn năm 2016 của Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm.

 

T/M BCH LIÊN CHI ĐOÀN

  Bí Thư

 

 

  Đặng Văn Công