Sơ kết hoạt động LCĐ trong HK I năm học 2016 - 2017

Học kỳ I năm học 2017 - 2017 đã kết thúc, Liên chi đoàn đã phối hợp tích cực với Chi bộ, BCN Khoa và các tổ chức đoànthể trong Khoa Nông - Lâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho sinh viên.

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

LCĐ KHOA NÔNG – LÂM

 Số:.....KNL/BC.LCĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Sơn La, ngày ... tháng ... năm 2017

 BÁO CÁOSƠ KẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN CHI ĐOÀN

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Hoạt động Văn nghệ,  Thể thao

- Tổ chức Hội thao cấp Khoa cho các chi đoàn sinh viên: từ ngày 19/9 – 16/10/2016

+ Kết quả cụ thể:

STT

Nội dung thi đấu

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

1

Bóng đá nam

Quản lý TN&MT

Lâm sinh

Nông nghiệp

2

Bóng đá nữ

Quản lý TN&MT

Chăn nuôi

Lâm sinh

3

Bóng chuyền nam

Lâm sinh

Nông nghiệp

Chăn nuôi

4

Bóng chuyền nữ

Quản lý TN&MT

Lâm sinh

Nông nghiệp

5

Cầu lông đôi nam

Quản lý TN&MT

Nông nghiệp

Lâm sinh

6

Cầu lông đôi nữ

Nông nghiệp

Chăn nuôi

Quản lý TN&MT

7

Cầu lông đôi nam nữ

Chăn nuôi

Nông nghiệp

Lâm sinh

- Tham gia Gala tiếng hát sinh viên lần thứ 12 do Hội sinh viên tổ chức: có 01 tiết mục vào đêm Chung kết và đạt 01 giải Khuyến khích.

2. Hoạt động tổ chức Đại hội đoàn các cấp

- Đại hội chi đoàn điểm (K55 ĐH Nông học): Ngày 25/9/2016

- Đại hội các chi đoàn K55 Đại học và K56: ngày 1 – 2/10/2016

- Hội nghị kiện toàn BCH các chi đoàn: K54 Đại học và K55 Cao đẳng: từ 15/11 – 20/11.

- Đại hội Chi đoàn GVCB: Ngày 2/12/2016

- Đại hội Liên chi đoàn: Ngày 4/12/2016.

3. Hoạt động học tập và NCKH

- Tuyên truyền cho các đoàn viên thực hiện kỳ thi nghiêm túc.

- Có 01 đoàn viên là giảng viên đạt giải Nhất tại Hội nghị NCKH toàn quốc: giảng viên Nguyễn Hoàng Phương – chi đoàn Giảng viên cán bộ.

- Có 01 đoàn viên là sinh viên đạt giát Nhất tại CUộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2016: sinh viên Vàng A Mẻ - Chi đoàn K55 Đại học Nông học.

4. Công tác phát triển Đảng

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ khoa Nông Lâm, Liên chi đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu được:

+ 37 đoàn viên được công nhận đối tượng đảng.

+ 08 đoàn viên đề nghị kết nạp Đảng.

+ 01 đoàn viên chuyển đảng chính thức.

5. Các hoạt động khác

* Lao động, vệ sinh

- Phân công các chi đoàn lao động vệ sinh tại khu vực được phân công theo Kế hoạch của Đoàn trường.

- Phân công các chi đoàn lao động theo Kế hoạch của Phòng Quản trị Cơ sở Vật Chất.

* Khen thưởng

- Đoàn trường khen thưởng cho 09 cá nhân và 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn.

* Phối hợp với BCN Khoa triển khai các hoạt động theo KH năm học

- Phối hợp tổ chức Hội nghị học tốt, Hội nghị định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Phối hợp tổ chức hoạt động Hội thao cấp trường.

* Hoạt động khác:

- Mỗi tháng ra 01 số báo trên bảng tin của Liên chi đoàn.

- Hưởng ứng các phong trào quyên góp, ủng hộ của Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

- Tham gia hiến máu tình nguyện.

- Tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Thành phố.

Trên đây là báo cáo tổng kết các nội dung hoạt động và kết quả đạt được của Liên chi đoàn trong học kỳ I, năm học 2016 - 2017.

Nơi nhận:

- BCN Khoa;

- Lưu Liên chi.

 

TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN

Bí thư

 

 

ĐẶNG VĂN CÔNG