Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Liên chi đoàn thông báo Kế hoạch Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,               đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

 

 

Chi tiết: Xem file đính kèm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey