Hội thảo dự án UPLAND

Dự án UPLAND tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu các kết quả đã đạt được cũng như thu thập các ý kiến phản hồi. Sau đây xin trích dẫn một số thông tin từ Hội thảo

 

BÁO CÁO HỘI THẢO PHẢN HỒI TỪ DỰ ÁN UPLAND

 1. 1.     Đất nước và sử dụng đất

-         Sói mòn giữa sườn dốc xẩy ra mạnh nhất

-         Cách đo lường đất xói mòn

-         Sự xói mòn có ảnh hưởng đáng kể đến năng xuất lúa trong vụ xuân. Bằng chứng là việc bón phân ở vụ xuân làm thay đổi đáng kể năng xuất nhưng vụ hè thì không. Như vậy trong vụ hè với lượng đất xói mòn lơn chúng ta không nên bón nhiều phân.

-         Tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong đất là có nhưng không cao và chưa đến mức báo động (Chiềng khoi yên châu)

 1. 2.     Trồng trọt
  1. Cây ngô
 • Che phủ gốc ngô bằng thân cây ngô, cỏ
 • Trồng xen cỏ ghine theo băng
 • Trồng xen cây mạch môn
 • Trồng xen cây đậu hôi
 1. Cây xoài

-         Trồng xen

 • Mạch môn
 • Cây ngô

-         Với cây xoài biện pháp hạ thấp tán và cắt tỉa cành cho tác dụng tốt.

-         Thâm canh cây bưởi diễm ở vườn xoài

 1. Trồng tỏi và Bí xanh vụ đông xuân ở Yên châu cho hiệu quả kinh tế cao.
 2. 3.     Kinh tế xã hội
  1. Tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lơn

-         Chuỗi giá trị lợn Bản ngắn

-         Nuôi lợn bản ít giá trị kinh tế hơn lợn thường.

-         Rất khó để có một giấy phép cho tiệu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho lợn Bản.

 1. Marketing hàng nông sản truyền thống.

-         3 Chuỗi giá trị Ngô, sắn và gạo

-         Trong cả 3 chuỗi, người thu lợi lớn nhất là nhà chế biến và thu mua

-         Người thu mua có khả năng điều tiết và nắm vai trò chính trong 2 chuỗi ngô và sắn.

-         Chuỗi giá trị gạo ngắn và không có nhiều nhân tố tham gia.

-         Người nông dân không thu được nhiều lợi nhuận từ quá trình sản xuất.

-         Cần phát triển ngành chế biến thức ăn

 1. 4.     Chăn nuôi

-         Nuôi trồng thủy sản cũng là một tiềm năng lớn vì nhu cầu tiêu thụ rất cao và có nhiều điều kiện tốt để phát triển.

-         Các thức ăn thử nghiệm cho thấy: Lá chuối, Lá ngô tươi cho tăng trưởng dương; Lá ngô khô, cỏ lồng vực, lá tre làm tăng trưởng âm.

-         Các thức ăn tiềm năng: Sắn, Ngô, đậu tương, phụ phẩm làm đậu, giun đất.

-         Chăn nuôi ở quy mô trung bình đem lại hiệu quả cao nhất.

(Bài viết của: Đào Hữu Bính - GV Khoa Nông - Lâm)

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm