Học bổng ASDiV

Ngày 22/02/2012 tại Khoa Nông - Lâm sẽ diễn ra Hội thảo giới thiệu "Học bổng Astralia vì sự Phát triển của Việt Nam - ASDiV"

Hội thảo sẽ giới thiệu và cung cấp đầy đủ các thông tin cho những ai có đủ điều kiện và mong muốn sẽ trở thành một trong những ứng viên của Học bổng.

Những ai quan tâm đến học bổng có thể đến tham dự Hội thảo, hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại đây: