Lịch tuần từ 06/5 - 12/5/2019

Lịch công tác của Nhà trường: Tại đây

Lịch bổ sung của Khoa:

- 9h30 ngày 6/5: Họp Cán bộ chủ chốt tại 103D

- 19h00 ngày 7/5: Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên tại sân trước nhà A.

 

- 15h00 ngày 9/5: Họp chi bộ tại 103D

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm