Lịch tuần từ 9/9 - 15/9/2019

Khoa Nông - Lâm thông báo lịch công tác của Nhà trường và lịch bổ sung của Khoa:

- Lịch công tác Nhà trường: TẠI ĐÂY

- Lịch bổ sung của Khoa: 8h00 ngày 9/9/2019 Lịch làm quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Trưởng, Phó Bộ môn Nông học - 103D

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN