Lịch tuần từ 16/9 - 22/9/2019

1. Lịch công tác của Trường: TẠI ĐÂY

2. Lịch công tác bổ sung của Khoa:

- Ngày 16/9/2019: 15h00 - Họp toàn Khoa - địa điểm 103D.

- Ngày 19/9/2019: 14h00 - Hội nghị CBVC - địa điểm 103D

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm

TIN TỨC & SỰ KIỆN