Lịch tuần từ 4/11 - 10/11/2019

Văn phòng Khoa thông báo lịch công tác tuần từ 4/11- 10/11/2019, cán bộ giảng viên trong Khoa căn cứ lịch công tác để thực hiện nhiệm vụ:

1. Lịch công tác của Trường: TẠI ĐÂY

2. Lịch bổ sung của Khoa:

- Ngày 8/11/2019: 14h00 Họp BTC và tất cả các cá nhân được phân công nghiệm vụ trong Kế hoạch ngoại khóa, 103D.

- Ngày 9 - 10/11/2019: Hội thao sinh viên: giảng viên phụ trách các đội tổ chức tập luyện và chuẩn bị cho đội tuyển tham gia các trận đấu theo kế hoạch. Sinh viên trong Khoa đi cổ vũ các trận đấu.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm