Lịch tuần từ 13/01 - 19/01/2020

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(13/01)

 

- 14h00: Chi bộ Khoa Nông – Lâm Đại hội trù bị - 103D.

- 14h30: Họp HĐ xét ký hợp đồng với GV trình độ TS đến tuổi nghỉ hưu – PH2

- 16h30: Họp BCH Đảng uỷ - PH2

- 16h: Họp Ban xây dựng chương trình dự bị tiếng việt khoa Nông Lâm – 103 D

TP: Tiểu ban thẩm định, tiểu ban xây dựng chương trình

 

BA

(14/01)

- 8h00: Tập huấn giảng viên nguồn, Dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số” – A509 (cả thứ 3 và thứ 4 – chiều từ 13h30)

- 14h00: Đại hội chi bộ khoa Nông Lâm –PH2

- 14h00: Lớp tiếng Anh level 1 – A409

- 14h00: Sinh hoạt chi bộ CTCT-QLNH – PH4

 

(15/01)

- 8h30: Họp BTC, TGV Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2019 – PH2.

- 9h00: Lớp tiếng Anh level 2 – A409

 

- 14h30: Họp Thường trực HĐ tự đánh giá mở rộng – PH2

TP: BGH, TT HĐ, Trưởng các nhóm, Trưởng các phòng có liên quan theo TB số 06 ngày 3/1.

- 16h00: Họp chi bộ HCTH-QTCSVC – PH2

 

NĂM

(16/01)

 

- 14h00: Lớp tiếng Anh level 1 – A409

 

SÁU

(17/01)

 

- 14h00: Lớp tiếng Anh level 2 – A409

- 16h00: Họp phòng HCTH – PH1

 

 

BẢY

(18/01)

 

 

 

CN

(19/01)

 

 

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN