Chương trình chiếu phim cho sinh viên

Ban phát thanh tuyên truyền Khoa Nông - Lâm thông báo lịch tổ chức chiếu phim cho sinh viên

         KHOA NÔNG - LÂM                            

BAN PHAT THANH TUYÊN TRUYỀN      

                                       Thuận Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Chiếu phim cho sinh viên)

 Kính gửi: BCN Khoa Nông - Lâm

                Liên chi đoàn Khoa Nông Lâm

                Chi đoàn GVCB Khoa Nông – Lâm

                Chi đoàn các lớp

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban phát thanh tuyên truyền năm học 2011 – 2012;

- Căn cứ vào kế hoạch triển khai các hoạt động tập thể của Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm;

- Căn cứ vào tình hình và nhu cầu giải trí kết hợp với giáo dục lối sống của sinh viên Khoa Nông - Lâm

- Ban phát thanh tuyên truyền phối hợp với Liên chi đoàn Khoa Nông – Lâm tổ chức Chương trình “Chiếu phim FAF” cho các bạn sinh viên Khoa Nông - Lâm.

1.1.   Mục đích

- Nhằm tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho sinh viên;

- Tạo không khí vui vẻ, thoải mái, thư giãn sau 1 tuần học tập căng thẳng;

- Nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng cho các bạn sinh viên về vấn đề môi trường;

- Nâng cao hiểu biết cho các bạn sinh viên về lịch sử ViệtNamthông qua các bộ phim tài liệu về chiến tranh, lịch sử;

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sịnh viên.

1.2.   Thành phần tham gia

- Giáo viên, Cán bộ Khoa Nông – Lâm;

- Tất cả sinh viên Khoa Nông – Lâm.

1.3.  Thời gian, địa điểm

- Vào 7h30 giờ tối thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/10/2011

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Khoa nông – Lâm (cạnh sân khấu nổi)

1.4.   Nội dung

- Trước giờ chiếu phim và giữa giờ chiếu phim tổ chức trò trơi giải câu đó vui “game luyện não”

- Phim về đề tài lịch sử, môi trường, giáo dục lối sống.

- Có thể là phim truyện, phim hành động, phim hoạt hình, phim tài liệu...

   Vậy Ban Phát thanh tuyên truyền xin thông báo tới giáo viên, cán bộ và toàn thể các bạn sinh viên trong Khoa hưởng ứng đón xem Chương trình “Chiếu phim FAF”.

 

Nơi nhận: - Như kính gửi                          Thay mặt Ban PTTT

                 - Lưu VP

 

                                                                 Đặng Văn Công

  

 

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey