THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIAO HỮU THỂ THAO CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA NÔNG LÂM

 

 Thuận Châu, ngày 15  tháng 11  năm 2012

 THÔNG BÁO

 TỔ CHỨC GIAO HỮU THỂ THAO CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 - Căn cứ kế hoạch tổ chức chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do Công đoàn Khoa Nông Lâm, Liên Chi đoàn và Chi đoàn GVCB phối phợp tổ chức.

 - Căn cứ vào Phân công nhiệm vụ của BTC và căn cứ vào tình hình thực tế.

 BCN Khoa xin thông báo thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Thời gian

 - Thời gian diễn ra trận giao hữu bóng chuyền nữ GVCB: Từ 14h30 – 15h30

 - Thời gian diễn ra trận giao hữu cầu mây nam GVCB: Từ 15h30 – 17h30

 2. Địa điểm

 - Địa điểm diễn ra trận giao hữu bóng chuyền nữ GVCB: Sân bóng chuyền Khoa Nông – Lâm

 - Địa điểm diễn ra trận giao hữu cầu mây nam GVCB: Sân mini Khoa Nông – Lâm

 3. Hình thức thi đấu

 - Bóng chuyền nữ:

             Bộ môn Sinh học ứng dụng liên quân Tổ hành chính thi đấu với Bộ môn Nông nghiệp liên quân Lâm nghiệp

 - Thi đấu giao hữu cầu mây nam:

 + Gồm 4 đội thi đấu: Đội Bộ môn Nông nghiệp, đội Bộ môn Lâm nghiệp, đội Bộ môn Sinh học ứng dụng và đội Văn phòng Khoa liên quân Tổ hành chính.

 + Mỗi đội 3 thành viên, thi đấu vòng tròn tính điểm.

 3. Phân công nhiệm vụ

 - Phụ trách tập hợp đội bóng chuyền nữ SHUD + Hành chính: Đ/c Phạm Thị Lâm;

  - Phụ trách tập hợp đội bóng chuyền nữ NN + LN: Đ/c Vũ Thị Nự;

 - Các Bộ môn và Văn phòng Khoa tập hợp đội cầu mây của đơn vị mình.

 - Trọng tài bóng chuyền nữ: Phạm Đức Thịnh

 - Chuẩn bị sân, lưới, bóng chuyền nữ: Đ/c Nguyễn Thành Sơn

 - Nước uống, hoa quả, hoa: Đ/c Trang, Liên

 - Công tác hậu cần khác: Đ/c Đặng Văn Công

 4. Yêu cầu

 - GVCB Khoa Nông – Lâm tham gia đầy đủ và đúng tinh thần thể thao. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá trong công tác phát triển Đảng và xếp loại cán bộ, viên chức.

 - Các lớp, chi đoàn sinh viên tham gia cổ vũ cho trận đấu.

                                                                                             TM. BCN KHOA

                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                            CAO ĐÌNH SƠN