BCN KHOA THÔNG BÁO LỊCH HỌP CB, GV VÀ SV TOÀN KHOA

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Căn cứ vào tình hình thực tế, để ổn định sinh hoạt, công tác và học tập tại Cơ sở mới. BCN Khoa xin Thông báo tới toàn thể CB, GV và sinh viên toàn Khoa lịch họp như sau

1. Thành phần

- Giảng viên, cán bộ toàn Khoa

- Sinh viên toàn Khoa

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 7h30 tối 26/02/2013

- Địa điểm: Sân Nhà Nông - Lâm

3. Nội dung

- Tuyên truyền tư tưởng, học tập, đào tạo và công tác di chuyển

- Vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Cơ sở mới

- Hướng dẫn sinh viên liên hệ công việc với các Phòng, Ban, Khoa trong Trường khi có việc cần thiết

- An ninh, trật tự

- Vệ sinh môi trường

- Thông tin về chỗ ở của sinh viên (nội trú, ngoại trú)

- Công tác phòng trào, ngoại khoa chuyên môn

- Các công việc khác: nhắc nhở về quy định sinh hoạt, học tập tại ký túc xá và giảng đường...

4. Yêu cầu

- GV, CB và sinh viên toàn Khoa có mặt đúng giờ

- Giáo viên chủ nhiệm họp lớp (chậm nhất là chiều thứ 2, ngày 25/02/2013) để nhắc nhở sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

- Sinh viên mang theo 1 ghế nhựa để ngồi

- Sinh viên chuẩn bị trước các câu hỏi, những ý kiến thắc mắc cần giải đáp.

Đề nghị giảng viên, cán bộ và sinh viên toàn Khoa nghiêm túc thực hiện thông báo này

Thông báo của BCN Khoa Nông - Lâm

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm