LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)

Văn phòng Khoa thông báo lịch làm việc từ 27/10 - 02/11/2014 như sau:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LỊCH CÔNG TÁC

 (Tuần từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(27/10)

 

- Các chi bộ sinh hoạt thường kỳ

 

BA

(28/10)

- 8h00: Phòng CTCT-QLNH làm việc với trợ lý các khoa triển khai nội dung hợp tác với Mobofone

                                                - PH2

- 14h00: Seminar Lý thuyết trường lượng tử                    - PH5

- 14h00: Họp BTC + TGV cuộc thi NVSP dành cho GV        - PH2

TP: Theo quyết định

- 15h00: Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại CB, CC, VC tháng 10/2014                                - PH2

TP: Theo quyết định

 

(29/10)

- 8h00: Họp Ban phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật                   - PH2

TP: Theo quyết định

- Kiểm tra tình hình SV ngoại trú (có thông báo riêng)

- Các khoa gửi báo cáo tình hình và sĩ số sinh viên (theo đơn vị lớp) về Phòng CTCT-QLNH

- 14h00: Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Trường Chu Văn An              

                              - Tầng 1 Nhà C

TP: Hiệu trưởng, PHT phụ trách đào tạo, đại diện: ĐTĐH, KTTC, ĐTN; các trưởng khoa

 

NĂM (30/10)

- 8h00: Hội nghị giao ban tháng 11/2014                                   - PH2

- 14h00: Họp HĐ thẩm định, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường   - PH2

TP: Theo QĐ số 351 ngày 13/5/2014

- 16h00: Sinh hoạt Chi bộ Phòng CTCT-QLNH                       - PH2

- 16h00: Đại hội Chi đoàn Văn phòng                                   - PH4

- 17h30: Chạy chương trình văn nghệ đêm thi NVSP dành cho GV  

                          - Sân trong Nhà A

 

SÁU (31/10)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm                              - PH2

TP: theo QĐ số 280 ngày 18/4/2014

- 9h30: Sinh hoạt Chi bộ HCTH-QTCSVC                                - PH2

- 14h00: Hiệu trưởng, BQL DA JICA gặp mặt GVCB Khoa Nông Lâm, cán bộ kỹ thuật Trung tâm NCTN NLN, đại diện các đơn vị: ĐTĐH, KHCN&HTQT, Khoa Sinh Hóa                              - PH2

- 16h00: Họp Hội đồng thẩm định giá                                        - PH2

- 19h30: Thi NVSP dành cho GV

             - Sân trong Nhà A

TP: Lãnh đạo các đơn vị, GV các khoa, bộ môn trực thuộc, SV K52 ĐH, K53 CĐ hệ chính quy

BẢY (01/11)

- 8h00: Khai mạc và học lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ CĐCS (cả ngày)     - A2

TP: Danh sách ở bảng đối diện

- 15h00: Hội nghị đại biểu giới thiệu quy hoạch cán bộ           - A2

TP: BCH Đảng bộ, BCH CĐCS, Bí thư ĐTN, Bí thư các chi bộ, trưởng - phó các đơn vị, Chủ tịch các CĐBP, trưởng - phó các bộ môn, các tiến sĩ, GVC.

 

CN

(02/11)

- 7h30: Tập huấn công tác phòng chống ma túy (cả ngày)            - A2

TP: BTC, BTV Đoàn trường, Thư ký HSV, đại diện các CĐBP, Bí thư các chi đoàn K53, 54, 55 ĐH, CĐ (danh sách ở bảng đối diện)

- 8h00: Khai giảng Cao học K3

                                                - PH2

   

 

 Ban website Khoa Nông - Lâm