Lịch công tác tuần (từ 10 - 16/11)

VPK thông báo lịch làm việc từ ngày 10/11 - 16/11/2014

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(10/11)

- Phát học bổng chính sách và trợ cấp sinh hoạt phí sinh viên cử tuyển Lai Châu 6 tháng năm 2014 (cả tuần)

14h00: Họp về công tác đào tạo dự bị                           - PH2

TP: Phòng ĐTĐH, lãnh đạo các khoa: Toán Lý Tin, Ngữ văn, Sinh - Hóa và các GV dạy dự bị

- Các đơn vị nộp tin bài đăng Bản tin nội bộ về bộ phận BTNB

 

BA

(11/11)

 

14h00: Seminar Lý thuyết trường lượng tử - PH5

-  14h00: Họp BQL Dự án JICA - PH2                   

- 15h15: Đại hội trù bị Liên chi khoa NL

 

(12/11)

 

14h00: Đoàn thẩm định ma túy UBND tỉnh làm việc với HĐ thường trực Nhà trường - PH2

16h00: Họp lãnh đạo Ban biên tập Website, Bản tin nội bộ và bộ phận Bản tin nội bộ, tổ giúp việc Website       - PH2

 

NĂM (13/11)

 

15h00: Lễ Tổng kết và cấp chứng chỉ khóa bồi dưỡng NVSP - PH2

TP: Theo kế hoạch

- 13h15: Đại hội Liên chi Khoa NL

17h30: Chạy chương trình ngoại khóa MPI

- Sân Nhà A                   

SÁU (14/11)

 

- Các chi bộ nộp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ về VPĐU

19h00: Ngoại khóa MPI - Sân Nhà A

BẢY (15/11)

8h00: Ngoại khóa công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên (Thứ Bảy + CN, theo lịch đã gửi các khoa)       - B5

 

19h30: Hội thi Tiếng hát sinh viên chào mừng 20/11 - Sân Nhà A

CN

(16/11)

 

 

 

   Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm