Lịch công tác (20/8 - 26/8/2018)

Lịch Công tác tuần từ ngày 20/8 - 26/8/2018

Chi tiết: Tại đây

Bổ sung lịch của Khoa vào ngày thứ 3 (21/8): 8h00 họp toàn Khoa Nông - Lâm, phòng 103D; 9h30 họp Chi bộ khoa Nông - Lâm, phòng 103D.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm