Lịch công tác tuần từ 12 - 18/11/2018

Khoa Nông - Lâm thông báo lịch công tác tuần từ 12 - 18/11/2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA NÔNG - LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ12/11/2018 đến 18/11/2018)

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(12/11)

 

- Lớp phó đời sống nộp tiền thu Hội phí và đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện năm học 2018-2019 cho thầy Hoàng Thành Bắc

Khớp chương trình thm gia hội diễn

- 19h00, sân nhà D

- Các tiết mục và GV phụ trách

BA

(13/11)

 

 

Chạy chương trình Hội diễn

- 21h00, Hội trường lớn

- Các tiết mục và GV phụ trách

(14/11)

 

- 14h30: Họp cán bộ chủ chốt-103D

TP: BCN Khoa, đại diện các bộ môn, Bí thư liên chi

 

NĂM

(15/11)

 

- 9h00: Họp HĐ xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2017 - 2018 và HĐ xét MGHP học kỳ I năm học 2018 - 2019 - PH1

 

 

 

SÁU

(16/11)

 

 

 

BẢY

(17/11)

7h: Bóng chuyền nam Khoa Nông Lâm – Kinh tế

TP: Toàn bộ khối K57, K58 đi cổ vũ

 

 

 

- 19h00: Hội thi tiếng hát sinh viên năm học 2018 - 2019 - Hội trường lớn

CN

(18/11)

 

 

 

 

 Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm