Lịch công tác tuần từ 26/11 - 2/12

Ban Chủ nhiệm Khoa Nông - Lâm thông báo lịch công tác tuần từ 26/11 - 2/12. Đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa theo dõi và thực hiện.

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(26/11)

Lớp phó đời sống các lớp K56 ĐH QLTN&MT A,C, Nông học; K57 ĐH BVTV, Lâm sinh, QLTN&MT; K58 ĐH Lâm sinh, BVTV, Nông học lên phòng ctct gặp cô Phước để nộp BHYT

 14h: Seminar chuyên môn BMCN:103D

Tp: Bm và Gv, sv quan tâm.

 

 

 

BA

(27/11)

 

14h: Seminar chương trình chi tiết BMCN:103D

Tp: Bm và Gv, sv quan tâm.

 

 

(28/11)

 

 

 

NĂM

(29/11)

 

 

 

SÁU

(30/11)

8h30. Seminar bộ môn SHUD – 103D

TP: Bộ môn sinh học ứng dụng

14h: Họp toàn Khoa Nông – Lâm:103D

TP: Toàn bộ cán bộ, giảng viên Khoa NL

15h30: Họp chi bộ Khoa Nông – Lâm:103D

 

 

BẢY

(01/12)

8h: Hội thảo chương trình chi tiết BM QLTN&MT: 103D

TP: Ban chủ nhiệm Khoa, CBGV bộ môn QLTN&MT, những ai quan tâm

 

 

CN

(02/12)

 

 

 

 

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm