Lịch công tác tuần từ 24/12 - 30/12/2018

Lịch công tác tuần từ 24/12 - 30/12/2018, đề nghị cán bộ, giảng viên lưu ý thực hiện.

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018)

 

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(24/12)

- Phát TCXH kỳ 1 năm học 2018 – 2019; Học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho khối K56, 57, 58 CĐ, ĐH – Phòng KT-TC (cả tuần).

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ, chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm BCH- PH2.

 

 

BA

(25/12)

8h-11h:Khám sức khỏe cho sinh viên lớp K59 ĐH QLTNR- Ký tức xá số 2

14h-17h:Khám sức khỏe cho sinh viên lớp K59 ĐH QLTN&MT- Ký tức xá số 2

 

(26/12)

- 8h00: Hội nghị BCH Đảng bộ, kiểm điểm đảng uỷ viênnăm 2018 – PH2

 

 

 

NĂM

(27/12)

 

14h: Họp toàn khoa Nông Lâm-103D

15h: Họp chi Bộ khoa Nông Lâm – 103D

 

14h-17h:Khám sức khỏe cho sinh viên lớp K59 ĐH BVTV- Ký tức xá số 2

 

SÁU

(28/12)

 

14h-17h:Khám sức khỏe cho sinh viên lớp K59 ĐHCN, ĐH Lâm sinh, ĐH Nông học- Ký tức xá số 2

 

BẢY

(29/12)

 

 

 

CN

(30/12)

 

 

 

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm