Xếp loại cán bộ, công chức quí I/2011

Quyết định V/v xếp loại cán bộ, công chức quí I/2011 của Trường Đại học Tây Bắc .

Ngày 04/4/2011 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc đã ký quyết định số 149/QĐ-ĐHTB về việc xếp loại công chức quí I năm 2011.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: Tải về

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey